کوپ هیملبلا

بعد از برگزیده شدن در مسابقه سال 2001، موزه تلاقی در لیون توسط شرکت بین المللی کوپ هیملبلا در دست ساخت قرار گرفت و انتظار میرود این ساختمان تا سال 2014 تکمیل شود. سایت منحصر به فرد در محل تلاقی رود رون و سئون قرار دارد و دوگانگی را به واسطه همگرایی معمارانه فضای سخت و نرم با عنوان ابر و کریستال بازتابانده است. این پروژه محلی پویا برای تبادل عمومی اطلاعات و کسب دانش از طریق ابزارهای دیجیتال و آنالوگ ارائه میکند. موزه یک پلت فرم برای پژوهش آگاهی و کشف به چالش کشیدن خلاقانه مسائل میباشد. واضح است ؛ فرم های خوانا علیه جهانی که هر روز در آن در حرکتند، ایستاده اند. ابر در مقابل دارای آگاهی از آینده است؛ آنچه در درک موزه تلاقی به عنوان طراحی یک تجربه فضایی برای برانگیختن حس کنجکاوی عمومی شناخته شده و بررسی میشود. بازدیدکنندگان در گام اول موزه را به واسطه ارتباط آن با کریستال تجربه میکنند. سازه ورودی به شکل سنجش پذیر و محسوسی نمود یافته است. خطوط خارجی راست گوشه در چارچوب های فلزی که حاوی قطعات شیشه ای بزرگ به منظور انعکاس بافت اطراف در زوایای متنوع کشیده شدند و یک مش زاویه ای واضح رو به شهر در قامت یک فروم شهری شفاف را شکل میدهند.کریستال در جایگاه انتقال دهنده جهان بیرونی و برنامه داخل عمل میکند. نقطه مقابل آن ابر یک حجم به لحاظ مورفولوژیکی مشابه است که بر روی ستون ها برخاسته و شامل یک توالی از جعبه های سیاه و سفید مات که اجازه عبور به هیچ نور طبیعی را به خود نمیدهند، میباشد. این بخش برای ده فضای نمایشی ایده آل که در سه سطح قرار دارند، در نظر گرفته شده است. هفت فضا از ده فضای مذکور به نمایشگاه های موقت تعلق دارند، در حالی که سه فضای دیگر به منظور نمایش های دائمی باقی ماندند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×