شاهکار یا شکست دیکانستراکشن

مرکز هنری وکسنر، طراحی شده توسط معمار بزرگ پیتر آیزنمن و همکاری ریچارد تروت میباشد که از ساکنین شهر کلمبوس در اوهایو بوده است ؛ مکانی که این مرکز در آن ساخته شده است. این ساختمان، محلی برای هنر معاصر در دانشگاه ایالتی اوهایو میباشد و در اواسط دهه 80 ، میان سال های 1983 تا 1989 ساخته شده است. این مرکز، اولین ساختمان عمومی ِ آیزنمن پس از سال ها تلاش به عنوان منتقد و نظریه پرداز معماری بوده و چشم انتظاران بسیاری داشته است. این ساختمان، نه تنها اولین سازه عمومی آیزنمن، که یکی از اولین ساختمان های ِ حقیقی ساخته شده از معماری دیکانستراکشن بوده است. آیزنمن سال ها پیش از ساخت این ساختمان و البته هنوز، یکی از بزرگ ترین طرفداران و ایده پردازان معماری دیکانستراکشن بوده است ؛ سبکی پست مدرنْ که از دهه 80 میلادی آغاز گشت و به نمایش قطعات ساختار سازه و اعوجاج ساختمان و ساختارشکنی یک سازه منسجم پرداخته و آن را با ترکیبی نو و آشفته گون در کنار هم قرار میدهد.این نظریه، به دنبال تغییر دادن و دست کاری فرم ِ ساختارِ اساسی یک سازه میباشد و این فرم و ظاهر نو، به منظور نمایش اغتشاشی کنترل شده ، یک منظرِ نا آرامِ غیرقابل پیش بینی را ارائه میدهد تا توجه تماشاگرانش را به معماری، نه به عنوان یک امر روزمره و طبیعی و پذیرفتن آن به عنوان جنبشی هر روزه جلب بنماید. این تئوری را میتوان در خانه شماره VI از آیزنمن به وضوح مشاهده کرد؛ پروژه ای که در آن دیوارها مانع از سکنی میگردند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×