رونق ساخت و ساز در مصر

صنعت ساخت و ساز در مصر به رغم رکود سایر بخش های اقتصادی با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده و هر چند اقتصاد مصر در دو سال پرالتهاب گذشته آسیب بسیاری متحمل شده ، اما بخش ساخت و ساز از این وضع در امان مانده است. عمر طلال مهندس ساختمان میگوید : کمبود طرح های ساخت و ساز ، کمبود زمین قابل ساخت و راه اندازی طرح هایی مانند طرح های ما دلایل خوبی برای سرمایه گذاری مردم در مسکن محسوب میشوند. مردم ترجیح میدهند در طرح های مسکن سرمایه گذاری کنند تا در بانک ها و بازار بورس زیرا سرمایه گذاری در مسکن بسیار مطمئن تر است. بسیاری از مصریها که از آلودگی ، سر و صدا و فرسودگی بافت شهری قاهره خسته شده اند ، امروزه به فکر زندگی در شهرک های آرام و مطمئن افتاده اند. این در حالی است که لیره مصر از زمان انقلاب همواره ارزش خود را از دست داده و مسکن امروزه به برترین سرمایه گذاری برای مصریهای برخوردار تبدیل شده است. این گروه نگرانند که با سرمایه گذاری دارائیهای خود در بانک ها یا بورس متضرر شوند. کریس اسپلار مسئول تجاری شرکت اینفورمر میگوید : تأثیر مثبت انقلاب روی مسکن در مصر انکارناپذیر است. با این حال تنها نکته ای که میتواند حضور سرمایه گذاران را در این کشور تضمین کند، ثبات است. من با بسیاری از سرمایه گذاران جهانی دیدار کردم که به مصر علاقه نشان میدهند اما نگران ثبات سیاسی در این کشورند. ضعف لیره مصر، نسبت به سایر کشورهای عربی همچون لیبی ، سوریه یا سودان که ناپایدارتر از مصر هم هستند ، این کشور را برای سرمایه گذاران جذاب کرده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×