افزایش قیمت مسکن آمریکا

افزایش قیمت مسکن در آمریکا کمک خوبی برای احیای اقتصادی آمریکا محسوب میشود. مهم ترین عامل در احیای بازار مسکن در آمریکا، افزایش بسیار تقاضای شرکت های بزرگ سرمایه گذاری است که رکود قیمت در بازار مسکن، نرخ بهره بانکی نزدیک به صفر و افزایش تقاضا برای مسکن اجاره ای را پرسود میدیدند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن تایمز مؤسسات سرمایه گذار روزانه برای خرید صدها مسکن درخواست میدهند به گونه ای که هفتاد درصد معاملات مسکن در ایالت فلوریدا را مؤسسات سرمایه گذار به خود اختصاص داده اند. بر اساس گزارش انجمن ملی مسکن آمریکا متوسط قیمت مسکن در ماه مارس به خاطر افزایش تقاضاها یک صد و هشتاد و چهار هزار و سیصد دلار بود که در مقایسه با قیمت مسکن در ماه مارس سال 2012 یازده و هشت دهم درصد رشد داشته است. افزایش قیمت مسکن در ماه مارس بیشترین افزایش از نوامبر سال 2005 تا کنون قلمداد میشود. لائورنس یان یکی از اقتصاددانان برجسته انجمن ملی مسکن آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد؛ همچنان میزان درخواست مسکن از عرضه آن در بازار بیشتر است. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت، در گذشته خانواده ها و اشخاص حقیقی که میخواستند سقفی بالای سر خود داشته باشند بیشترین تقاضای خرید مسکن را در آمریکا داشتند، اما اکنون سرمایه گذاران- مانند برخی از دلالان بورس وال استریت- بیشترین تقاضا را برای خرید مسکن دارند. به نوشته این روزنامه، پدیده مشارکت سرمایه گذاران بزرگ در بخش مسکن بدون خطر نخواهد بود. دهه گذشته سرمایه گذاران در ایجاد تورم و حباب در قیمت مسکن نقش بسیاری داشتند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×