تلاش برای تفاهم کارگران و کارفرمایان

گروه گزارش: در راستای اصل 131 قانون کار و آیین نامه اجرایی آن، پس از برگزاری چندین جلسه و نهایی شدن اساس نامه پیشنهادی، نهایتا پس از تایید رسمی انتخابات و مجمع برگزار شده توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، «کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران» در تیر ماه سال 1391 آغاز به کار نمود. هفته پیش نیز اولین نشست خبری این کانون برگزار شد که طی آن، اعضای هیئت مدیره به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. در این نشست خبری، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران با اعلام این که 50 درصد گردش مالی اقتصادی کشور در پایتخت انجام میشود، گفت: 25 درصد کل شاغلان ایران در تهران فعالیت دارند. حمیدرضا سیفی در جمع خبرنگاران با اعلام این که کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران در راستای ماده 131 قانون کار ایجاد و آغاز به فعالیت کرده است، گفت: هم اکنون 83 انجمن صنفی کارفرمایی دارای اعتبار و ثبت شده در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این کانون عضویت دارند.رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران اظهار داشت: از طریق ایجاد کانون جایگاهی برای تعامل بیشتر تشکل های کارفرمایی و همچنین دفاع موثر از حقوق صنفی اعضا فراهم شده است، اما ظرفیت های قانونی انجمن ها این امکان را میسر نمی کرد. سیفی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 25 درصد از کل شاغلان کشور و همچنین 50 درصد گردش مالی اقتصاد در تهران قرار دارد. ایجاد ساختار سازمانی مناسب کانون، ایجاد بانک اطلاعاتی کامل انجمن های کارفرمایی و شرکت های عضو هر انجمن به تفکیک، تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی با مشارکت کارشناسان و تحقق خواسته های کارفرمایان استان تهران از اهداف ترسیم شده برای کانون است. این مقام مسئول کارفرمایی تاکید کرد: موضوع ساماندهی و معرفی نمایندگان کارفرمایی از میان انجمن های عضو به مراجع قانونی به عنوان نمایندگان واقعی کارفرمایان برای حضور موثر در مراجع هیئت های سازش و تشخیص ادارات کار و تعیین نمایندگان کارفرمایی در هیئت های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور از طریق کانون دنبال خواهد شد. وی بیان داشت: همچنین تعیین نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی، حضور در کارگروه ها و کمیته های تخصصی استانداری و سایر دستگاه های اجرایی استان مانند سازمان استاندارد و فنی و حرفه ای نیز از دیگر برنامه ها و اهدافی است که توسط کانون دنبال می شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×