شرکت های خدمات رسان عقب مانده اند

بسیاری از واحدها به علت نداشتن خدمات زیربنایی واگذار نشده اند گروه گزارش: مدتی بود که از شهر جدید پردیس و شرکت عمران این شهر بی خبر بودیم. البته نه کاملاً بی خبر، چون در خروجی خبرگزاریها آمده بود که ثبت نام متقاضیان مسکن مهر به طور موقت در این شرکت متوقف شده است. این شد که سراغ معاونت مسکن مهر شرکت عمران پردیس رفتیم و از او جویای وضعیت ثبت نام متقاضیان و سایر مسائل مرتبط با مسکن مهر پردیس شدیم. مهندس سید عباس شریعتی که مدرک کارشناسی ژئوتکنیک از دانشگاه تبریز دارد و قید ادامه تحصیل در خارج از کشور را به عشق کار در ایران زده است، به گرمی ما را در اتاق کارش پذیرا شد. پیام ساختمان: چرا ثبت نام مسکن مهر متوقف شده و چه زمانی از سر گرفته میشود؟ چون تعداد متقاضیان زیاد است باید غربال شوند. تا به حال حدود 150 هزار نفر متقاضی ثبت نام کرده اند و این تعداد باید چهار شرط اصلی تأهل یا سرپرستی، پنج سال سابقه سکونت در تهران یا پردیس، سبز بودن فرم جیم و نداشتن سند مالکیت را داشته باشند تا شامل مسکن مهر شوند. در حال حاضر متقاضیان آمده اند و ثبت نام انجام شده ولی به احتمال خیلی قوی بسیاری از این افراد واجد این شرایط نبوده و در نتیجه حذف میشوند. عده زیادی هم ثبت نام کرده و واجد شرایط هستند ولی آورده مورد نیاز را به حساب واریز نکرده اند که حذف میشوند. بعد از حذف این افراد اگر تعداد افراد باقی مانده از ظرفیت مسکن مهر پردیس کمتر باشد مجدداً ثبت نام شروع خواهد شد. پیام ساختمان: مگر ظرفیت پردیس چه قدر است؟ سقف ظرفیت شهر جدید پردیس تا امروز حدود 90 هزار واحد است که شامل پروژه های قدیم (فازهای 3 و 9) و جدید (فازهای 5 ، 8 و 11)مسکن مهر میشود. البته اگر پردیس بعداً در طرح توسعه قرار بگیرد به این تعداد اضافه هم میشود ولی فعلاً همین 90 هزار واحد است. پیام ساختمان: آمارهای ریزتری از مراحل ساخت واحدها بیان بفرمایید؟ فازهای 3 و 9 که برای ساخت آنها تفاهم نامه سه جانبه با انبوه سازان داریم، پیشرفت خوبی داشته و تقریباً به پایان رسیده اند و کمتر انبوه سازی پیدا می شود که کارش در مرحله نازک کاری باشد. بسیاری از واحدها کاملاً آماده اند و فقط منتظر نهادهای خدمات رسان دولتی، یعنی ادارات آب، گاز، فاضلاب و برق هستیم تا انشعابات آنها را واگذار نموده و متقاضیان ساکن شوند . فاز 8 پیشرفت خوبی دارد و تا امروز حدود 11 هزار واحد فنداسیون، حدود 2500 واحد اسکلت و دو هزار واحد سقف در آن اجرا شده و بعضی واحدها در این فاز به نازک کاری هم رسیده اند. در فاز 11 حدود 22 هزار واحد فنداسیون و 10 هزار واحد سقف و اسکلت اجرا شده و پنج هزار و 500 واحد به سفت کاری و حدود 700 واحد هم به نازک کاری رسیده است. این فاز تا نیمه اول امسال به طور کامل تمام خواهد شد و اگر مؤسسات خدمات رسان هم کارشان را به موقع انجام دهند ، در سال 92 میتوانیم تمام فاز را به متقاضیان تحویل بدهیم؛ مضاف بر اینکه انتخاب واحد و عقد قرارداد را هم در این فاز شروع کرده ایم. فاز 5 در دست انجمن انبوه سازان است و متأسفانه کار آنها از جدول زمان بندی عقب است. پیام ساختمان: علت اینکه زمان تحویل واحد بعضی متقاضیان گذشته و هنوز واحدشان را تحویل نگرفته اند، چیست؟ این افراد عموماً متقاضیان فازهای قدیم ما یعنی 3 و 9 هستند . مشکل اصلی ما در این فازها این است که پیمانکاران کارشان را انجام داده و واحدها آماده است ولی انشعابات آنها انجام نشده است. در این راستا برای فاز 3 و 9 اخیراً با شرکت آب و فاضلاب استان تهران نشست مشترک داشتیم و این شرکت به ما قول داده و صورت جلسه کردیم که در مقاطع 15 روزه 900 واحد انشعاب آب و فاضلاب به ما بدهد. اینکه این قدر روی آب و فاضلاب تاکید میکنم به این دلیل است که مشکل اصلی در پروژه های زیربنایی ما، بیشتر مسئله فاضلاب است چون تنها پروژه ای است که به صورت ثقلی با طرح خیلی دقیقی باید به تصفیه خانه برود. مشکل پیمانکار و اداره آب و فاضلاب در این زمینه زیاد است. بقیه پروژه ها زیاد مهم نیست و اگر فاضلاب اجرا شود، آب و برق و گاز هم (که فقط به حفر نیم متر زمین نیاز دارند) سریع انجام میشود. ما تا دو هفته دیگر برنامه زمان بندی تحویل بلوک به بلوک واحدهای فاز 3 را در وب سایت شرکت عمران پردیس قرار میدهیم. اگر شرکت آب و فاضلاب به تعهدات خودش عمل کند، پیش بینی میکنم تا اول سال 92 واحدهای فاز 9 را هم تحویل بدهیم. پیام ساختمان: با توجه به افزایش قیمت ها، هزینه تمام شده مسکن مهر تغییر نکرده است؟ افزایش قیمت ها واقعیتی است که قابل کتمان نیست. الآن در فاز 11 در ابتدای سال 91 قیمتی که 20 میلیون بوده با توجه به افزایش قیمت ها الآن 28 میلیون شده است. خوشبختانه متقاضی هم با واقعیت کنار میآید و ما هم اطلاع رسانی کرده ایم و همه مبنای خرج و دخلشان را همان 28 میلیون قرار داده اند. یا در فاز 8 که ابتدا 32 میلیون بود الان قیمت بالاتر رفته است. پیام ساختمان: افزایش هزینه ها را چطور برای پیمانکاران جبران میکنید؟ بخشنامه ای از طرف وزارتخانه آمده که پیمانکارانی که در مرحله فونداسیون هستند بر مبنای جدول مبلغ قراردادشان مقداری افزایش پیدا میکند، بر مبنای سفت کاری مقداری دیگر و نازک کاری هم همین طور. این افزایش از متری 15 هزار تومان شروع میشود تا متری 50 هزار تومان که به مبلغ قراردادهای قبلی اضافه میشود. الآن هم این بخشنامه اعمال شده است. البته در حال حاضر با همین قیمت ها هم خیلیها اصرار دارند که قرارداد ببندند و تعدادی واحد بسازند، یعنی متقاضی انبوه سازی زیاد است و میتوان نتیجه گرفت؛ این سازنده ها که عمری در این کار هستند حساب و کتاب میکنند و میبینند با همین قیمت ها هم ساخت مسکن مهر سودآور است و میتوانند کار کنند. پیام ساختمان: چرا شرکت های خدمات رسان از شما و انبوه سازان عقب هستند؟ متأسفانه شرکت عمران پردیس وابسته به وزارت مسکن، شرکت آب و فاضلاب وابسته به وزارت نیرو و اداره گاز وابسته به یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت و هر کدام وابسته به یک وزارتخانه هستند و باید این وزارتخانه ها بیشتر با هم تعامل و هماهنگی داشته باشند تا این مشکل حل شود. من پیش بینی میکنم؛ صورتجلسه اخیر ما با شرکت آب و فاضلاب خیلی خوب جواب بدهد. آقای مهندس کمالی، قائم مقام شرکت آبفای استان تهران صورت جلسه را امضا کرده و به ما قول همکاری صد در صد داده است. باید دید این دوستان به صورتجلسه خودشان عمل میکنند یا خیر. ما در آن صورتجلسه تعهد کردیم که به آنها کمک مالی کنیم و آنها هم تعهد کردند کار را انجام دهند. یعنی مازاد بر حق انشعابات آب و فاضلابی که در تفاهم نامه آمده و قبلاً با وزارت نیرو هماهنگ شده، ما داریم کمک بلاعوض میکنیم تا کار به موقع انجام شود. پیام ساختمان: پیمانکاران فازهای مختلف چه فرقی با هم دارند؟ پیمانکار فاز 8 شرکت جهاد نصر زنجان است که کارهای آماده سازی محوطه و آسفالت را هم خودش انجام میدهد. پیمانکار فاز 11 شرکت کزو ترکیه است که خیلی خوب و سریع کارها را انجام داده است. امتیاز فاز 11 این است که ما در این فاز با یک شرکت سازنده طرف هستیم که 35 هزار واحد میسازد. ولی فاز 8 را تقریباً 75 پیمانکار میسازند که برای ما هم مقداری مشکل ساز است که با 75 پیمانکار تفاهم نامه سه جانبه داریم و باید 75 بار نامه نگاری کنیم ولی یک شرکت کزو یک فاز را برای ما میسازد. پیام ساختمان: مسکن مهر در دولت بعدی چگونه خواهد بود؟ مسکن مهر پروژه ای ملی است و همانند سایر پروژه های ملی خیلی با دولت ارتباط ندارد،. مثلاً سدسازی که بعد از انقلاب شروع شده و در هیچ دوره ای هم متوقف نشده است. مضاف بر اینکه مسکن نیاز اساسی مردم و غیر قابل تعطیل است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×