تثبیت مشارکت مردم در امور شهری

مرتضی طلائی تصریح کرد: ضروری است مدیران شهری، مشارکت مردم در اداره امور شهر را برای حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت با خود همگام سازند. به گزار ش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، مرتضی طلایی، ریاست کمیته اجتماعی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه ای که با حضور برخی نمایندگان این کمیسیون، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، شهردار منطقه 15، شهرداران نواحی، مدیران دفاتر خدمات نوسازی، اعضاء شورایاری و مدیران محلات این منطقه برگزار شد، نکاتی را در راستای بهبود وضعیت، سرعت بخشیدن به نوسازی در منطقه 15 خاطرنشان کرد. ریاست کمیته اجتماعی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به بالابودن سرمایه های اجتماعی مؤمن و متدین در منطقه 15 تأکید کرد: کارهای عمرانی و خدماتی زمانی ارزشمند خواهد بود که بتواند در زمینه ارتقاء معنویت و اخلاق و کرامات انسانی در جامعه حرکت کند. مرتضی طلائی با اشاره به نام گذاری سال 92 به نام حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی عنوان کرد: انتظار دارم اولویت های برنامه ریزی و سیاست گذاری مدیران شهری در سال جاری بر مبنای توجه به هویت دینی، انقلابی و ملی در جامعه صورت پذیرد. وی در ادامه یادآور شد: ضروری است برای نهادینه شدن رویکرد تبدیل شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی کوشاتر از گذشته کار کنیم و مشارکت عملی، مستمر، آگاهانه و اثربخش شهروندان در اداره شهر را جامع تر و کامل تر از سال های پیش عملیاتی سازیم. این مقام مسئول از اعضاء شورایاری، مدیران، امنا و مسئولین منطقه 15 خواست تا محوری برای صمیمت، دوستی و مودت در میان کلیه نهادهایی باشند که در این منطقه خدمات رسانی می کنند. طلائی ضمن تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، عنوان کرد: توجه به سبک زندگی، تقویت نهاد خانواده، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، کاهش میزان طلاق و رشد ازدواج از مهمترین شاخص های موفقیت و ارزشیابی برای فعالیت های اعضاء شورایاری و مدیران محله خواهد بود. به گفته ریاست کمیته اجتماعی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی شورای اسلامی شهر تهران ضروری است جهت سرعت در روند نوسازی بافت های فرسوده و حل مشکلات، کمیته فرهنگی اجتماعی در منطقه 15 با حضور شخص ایشان، مدیرعامل سازمان نوسازی، شهردار منطقه، معاون اجتماعی و نوسازی مردمی سازمان، دبیران شورایاری و مدیران دفاتر خدمات نوسازی بصورت مستمر و منسجم تشکیل گردد. وی با بیان این که تهران به عنوان شاخص پیشرفت و عدالت می بایست برای کشور مبنا قرار داده شود، عنوان کرد: هدف ما تثبیت مشارکت مردم در شهر است و این امر با حمایت علمی مدیران شهری در مسیر پیشرفت و عدالت محقق خواهد شد. نوسازی بسیار حائز اهمیت است در ادامه علیرضا جعفری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان در منطقه 15تصریح کرد: امروز کلیه مسائل مدیریت شهری در اولویت قرار دارد اما نوسازی بافت های فرسوده نیز موضوعی است که تهدید جانی و مالی در برداشته و بسیار حائز اهمیت می باشد. جعفری ضمن ابراز خرسندی از توجه و عنایات دکتر طلائی و همکاران ایشان در شورای اسلامی شهر تهران به موضوع بافت های فرسوده پایتخت،گفت: پیشگیری قبل از وقوع حوادث غیرمترقبه نقطه اطمینانی برای کاهش خسارات است. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که 238 هکتار بافت فرسوده در منطقه 15 وجود دارد، عنوان کرد: دفاتر خدمات نوسازی در 6 محله شوش، طیب، مظاهری و مطهری، مینابی، ولیعصر و اتابک در این منطقه فعال هستند. جعفری ضمن اشاره به رویکرد مداخله مستقیم در نوسازی در سال های گذشته، عنوان کرد: با تغییر رویکرد سازمان از تصدی گری به تولی گری در یک سال اخیر، تلاش شد ویژگی های محلات از ابعاد مختلف مورد بررسی و فرهنگ سازی برای جلب مشارکت مردم در نوسازی مد نظر قرار گرفته شود. وی همچنین بر ضرورت تعامل و ارتباط تنگاتنگ مسئولین سازمان نوسازی و منطقه 15به منظور یکپارچه سازی و هم افزایی توان مدیریتی برای نوسازی تأکید کرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×