menu

ثبت آگهی رایگان

چهار خواسته خصوصیها

تنور انتخابات هر روز گرم تر میشود و ساختمانیها به دنبال انتخاب اصلح برای تغییر وضعیت هستند؛ وضعیتی که اهالی بخش خصوصی ساختمان را آزرده است. اگر چه در ظاهر شاید خواسته ها از رئیس جمهور آینده متفاوت باشد اما همه آنها در چند اصل اساسی مشترک هستند: 1- ساختمانیها از رئیس جمهور آینده میخواهند چنانچه قرار است تصمیماتی برای بخش خصوصی گرفته شود، آنها هم باید در تصمیم گیری دخیل باشند، زیرا تجربه نشان داده که تصمیم گیری یک طرفه، بدون مشارکت بخش خصوصی دیر یا زود به شکست منجر میشود چرا که بسیاری از واقعیت های دنیای کسب و کار از دید مسئولان پنهان میماند. 2- دومین خواسته بخش خصوصی از رئیس جمهور این است که دولت آینده طبق قانون عمل کند زیرا موارد از بیقانونیگریبانگیر آنها شده که شاید عدم پرداخت سهم یارانه تولید و به دنبال آن افزایش هزینه ها بارزترین آنها باشد. البته ما نیز امیدواریم در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها سهم تولید پرداخت شود. 3- در تمام دنیا، دولت ها زمینه ارتباط تولید کنندگان با کشور های دیگر را فراهم میکنند. بخش خصوصی انتظار دارد دولت با توجه به ابزار ها و قدرتی که دارد، بتواند زمینه حضور آنها در کشور های همسایه را فراهم کند و حتیالامکان قوانین دست و پاگیری که باعث اختلال در کارکرد بخش خصوصی میشود را اصلاح نماید. 4- بخش خصوصی صنعت ساختمان بیش از همه خواسته هایش از دولت انتظار دارد به این بخش به چشم دوست و همکار نگاه کند.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157

فهرست مطالب شماره 157

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×