نیمه پنهان تکنولوژی

اگرچه بشر امروز با دستیابی به تکنولوژی،زندگی را در ظاهر برای خود راحت و لذت بخش ساخت،اما نیمه پنهان قضیه آن است که با وجود داشتن تکنولوژی مدرن هنوز نتوانسته خود را با محیط همگون و هماهنگ سازد.بشر به دست خود جنگل ها را از بین میبرد،دریاها را آلوده و آسمان آبی بالای سر خویش را تیره و تار میکند.هوای پاک و مناظر زیبای خدادادی را با قلم سیاه خودخواهی رنگ آمیزی کرده و چرخه طبیعت را مختل مینماید.تنها زمانی از خواب غفلت برمیخیزد که از تکنولوژی چیزی جز تبری برای قطع ریشه نسل های بعد در ذهنش نمانده است.هم اکنون موضوع انرژی و دستیابی هر چه بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا به منابع انرژی ارزان قیمت،چالش های فراوانی را ایجاد کرده و از مباحث بسیار مهم و متداول در جهان امروز میباشد.به جرات میتوان ادعا کرد؛ریشه بسیاری از رخدادها و تحولات مهم جوامع طی سال های اخیر به مباحث انرژی برمیگردد.در چنین اوضاع و احوالی،حفظ منابع انرژی،کشورهای جهان-به ویژه کشورهای نفت خیز-را به اتخاذ سیاستگذاریهای مناسب و انجام اقدامات مختلف وادار نموده است.ایران نیز از جمله کشورهای دارای سرانه مصرف انرژی بالاست که به علت ارزانی و فراوانی و در دسترس بودن انرژی، عامه مردم و حتی متخصصین امر هنوز آنچنان که لازم است به مسئله انرژی و جلوگیری از اتلاف آن توجه نکرده اند.اما از زمان آغاز طرح اصلاح الگوی مصرف،بهینه سازی مصرف سوخت کشور و انجام فعالیت ها و تحقیقات سازمان های بهره وری و بهینه سازی انرژی،این امیدواری وجود دارد که با حفظ منابع و انرژیهای فسیلی، کورسوی امید برای نسل های بعدی همچنان روشن بماند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×