سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مطابق روال هر ساله، نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تابستان امسال برگزار خواهد شد.مدیر امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران با اعلام مطلب فوق اعلام کرد: با توجه به استقبال گسترده علاقمندان به مشارکت در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و حجم بالای مراجعه کنندگان به سایت مرجع، سعی کرده ایم سطح زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری را به منظور تسهیل فرآیند ثبت نام متقاضیان ارتقا دهیم.داود خلیلی افزود: به جهت برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، گروه های کالایی و سالن ها مشخص و تفکیک شده اند و سعی شده است هر سالن را به صنف مشخصی تخصیص و بازدید کنندگان را در استفاده بهینه از زمان یاری رسانیم.وی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان را که قرار است مطابق هر سال در تابستان سال 92 برگزار شود، متمایز از دوره های قبل برشمرد و گفت: تمام سطح و سالن های نمایشگاه بین المللی تهران در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان زیر بار خواهد رفت و حداکثر بهره وری را از فضای نمایشگاهی خواهیم داشت.خلیلی اظهار داشت: این دوره متفاوت از دوره های قبل به جهت برنامه ریزی و مدیریت خواهد بود. تعیین غرفه در سیزدهمین نمایشگاه بر اساس رتبه بندی متقاضیان صورت می گیرد و پارامترهای تاثیر گذار در این رتبه بندی متعاقبا اعلام می گردد.گفتنی است ثبت نام اینترنتی برای حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران در دو ماه پایانی سال قبل انجام شد و مطابق زمانبندی انجام شده، سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از 1392/04/12 تا 1392/04/15 برگزار خواهد شد.بدیهی نشریه پیام ساختمان نیز همانند سال های پیش در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان حضور قوی و پررنگ خواهد شد. لازم به یادآوری است پیام ساختمان در دو سال گذشته مجری انحصاری تهیه، چاپ و توزیع ویژه نامه روزانه نمایشگاه صنعت ساختمان بود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 156فهرست مطالب شماره 156
×