menu

ثبت آگهی رایگان

درخت کاری اعضای شورای شهر در خانه ای تاریخی

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در این برنامه که به همت کمیته پیگیری ثبت آثار تاریخی تهران و میراث فرهنگی استان تهران اجرا شد، در ابتدا از مدرسه تاریخی دارالفنون بازدید به عمل آمد. مدرسه ای که به فرمان امیرکبیر ساخته شده و اکنون احتیاج مبرمی به مرمت دارد که به دلایل نبود بودجه به تعویق افتاده است. ابوطالب حافظی مشاور محمدیان، معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیر مدرسه دارالفنون درباره این مدرسه چنین توضیح داد:

درخت-کاری-اعضای-شورای-شهر-در-خانه-ای-تاریخی
اصحاب رسانه و خبرنگاراناز مدرسه تاریخی دارالفنون، خانه اتحادیه و خانه پیرنیا بازدیدکردند. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در این برنامه که به همت کمیته پیگیری ثبت آثار تاریخی تهران و میراث فرهنگی استان تهران اجرا شد، در ابتدا از مدرسه تاریخی دارالفنون بازدید به عمل آمد. مدرسه ای که به فرمان امیرکبیر ساخته شده و اکنون احتیاج مبرمی به مرمت دارد که به دلایل نبود بودجه به تعویق افتاده است. ابوطالب حافظی مشاور محمدیان، معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیر مدرسه دارالفنون درباره این مدرسه چنین توضیح داد: "تا کنون 2 میلیارد تومان برای مرمت دارالفنون از سوی سازمان میراث فرهنگی اختصاص یافته که فقط 300 میلیون آن برای تعمیر حیاط اختصاص داده شده است. مرمت این مدرسه از سال های پیش به تعویق افتاده که در 8 ماه اخیر، آموزش و پرورش 500 میلیون تومان برای مرمت آن اختصاص داده است." بعد از دارالفنون خبرنگاران به سمت لاله زار و"خانه اتحادیه" رفتند که در این روزها حرف و حدیث درباره آن زیاد است . مالکان خانه اتحادیه، معاون شهردار منطقه 12، و اعضای شورای شهر از جمله مرتضی طلایی و حافظی در این خانه حضور داشتند و در حیاط این خانه به طور نمادین به درخت کاری پرداختند. بابک اتحادیه، یکی از مالکان این خانه تاریخی در گفتگو با خبرنگاران گفت: عده ای خانه را از دست ما گرفته و می خواهند این خانه را به پاساژ تبدیل کنند، ما نمی خواهیم این کار انجام شود. شهرداری و سازمان میراث فرهنگی باید با ما همکاری کنند. طلایی نایب رییس شورای شهر، آمادگی شورای شهر را برای همکاری با مالکان این خانه تاریخی و جلوگیری از تخریب آن،اعلام کرد. طلایی گفت:مالکان خانه اتحادیه باید با شهرداری همکاری داشته باشند تا بتوان این خانه تاریخی را حفظ کرد. خبرنگاران در پایان این دیدار به خانه پیرنیا رفتند که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی ایران است. این خانه تاریخی در خیابان لاله زار نو قرار دارد و قدمت آن به دوران قاجاریه برمی گردد. گفتنی است گزارش کامل این بازدید در شماره 171 نشریه چاپ خواهد شد.
انتهای خبر/پیام ساختمان
×