menu

ثبت آگهی رایگان

ایمنی کارگاه در مقابل آتش سوزی

مبحث حریق یکی از مهم ترین مباحث مقررات ملی ساختمان به شمار میرود و به همین دلیل ما برای آگاهی و آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان در شماره های گذشته به توضیح الزامات عمومی و ذخایر آب در ساختمان های کارگاهی برای مقابله با حریق پرداختیم و در این شماره به توضیح برخی دیگر از این الزامات خواهیم پرداخت: خاموش کننده دستی حریق ماده 63- در همه ساختمان ها و طبقات داخلی آنها باید خاموش کننده دستی حریق متناسب با حریق و با ماده خاموش کننده مؤثر پیش بینی و نصب شود. فاصله از هر نقطه حفاظت شده تا نزدیک ترین خاموش کننده نباید بیش از 30 متر باشد. ماده 64- در هنگام خارج نمودن خاموش کننده از محل برای شارژ، باید خاموش کننده جایگزین مناسب در محل وجود داشته باشد. ماده 65- تعداد حداقل یک خاموش کننده باید در هر طبقه موجود باشد. در ساختمان های چند طبقه حداقل باید یک خاموش کننده اضافه بر طبقات در راه پله ها نصب گردد. ماده 66- خاموش کننده ها و مخازن موقت آبی که برای این منظور در محل تعبیه شده اند باید از یخ زدن محافظت شوند. ماده 67- یک خاموش کننده آتش با فشار تخلیه بیش از 5 اتمسفر باید به طور فوق العاده برای مکان هایی که بیش از 30 لیتر مایعات قابل احتراق و اشتعال یا 20 کیلو گرم از گاز قابل اشتعال وجود دارد، در فاصله 15 متری آن مکان نصب گردد. ماده 68- استفاده از خاموش کننده های حاوی بخارهای سمی یا تولیدکننده بخارها و گازهای سمی ممنوع است. سامانه خاموش کننده ثابت و شبکه ای ماده 69- در تمامی ساختمان ها و محدوده هایی که لزوم نصب تأسیسات خاموش کننده شبکه ای ثابت معلوم شده باشد، لازم است در محل های مورد نیاز افشانه های آماده به کار نصب شده باشند. ماده 70- ماده خاموش کننده سامانه ثابت باید با ماهیت آتش احتمالی تطابق داشته باشد. ماده 71- سامانه خاموش کننده شبکه ای ثابت باید در دوره های زمانی معین و حداکثر 3 ماهه مورد بازدید و بازرسی قرار گیرند تا از قابلیت آنها اطمینان حاصل شود. ماده 72- اگر نصب تأسیسات و امکانات شامل نصب افشانه های محافظتی باشد باید از وضعیت ساختمان و سازه پیروی کند و به سرعت بعد از تکمیل شدن هر طبقه یا هر محدوده برای استفاده آماده گردد. ماده 73- در طول تعمیر ساختمان تمام افشانه های خودکار موجود باید مجدداً ابقاء و تا زمان معقولی آماده کار باشند. عملکرد سوپاپ های کنترل افشانه باید فقط توسط اشخاص صلاحیت دار تأیید شود. ماده 74- تغییر و تعدیل در سامانه های ثابت و شبکه ای برای اخذ مجوز برای تغییرات یا بازسازیهای اضافی باید سریعاً انجام شود به نحوی که محافظت های خودکاری تا جایی که امکان دارد سریعاً برای سرویس دهی و کار به فرآیند محافظتی برگردد. سوپاپ های کنترلی افشانه ها باید در زمان تعطیلی کار بازرسی شوند تا معلوم شود که سامانه ها آماده کار هستند. سامانه کشف و اعلام حریق ماده 75- در تمامی ساختمان ها و محدوده های سربسته و کانون های خطر آتش روباز باید سامانه مناسب کشف حریق نصب شده باشد. تعداد و فواصل کاشف های حریق باید تابع اصولی باشد که در فصل چهارم خواهد آمد. ماده 76- سامانه اعلام حریق باید به یک مرکز تصمیم گیرنده متصل باشد تا امکان مداخله برای کنترل و مهار آتش وجود داشته باشد. ماده 77- وسایل و سامانه اعلام حریق مانند تلفن، آژیر، بلندگو، زنگ و چراغ چشمک زن باید در محل های مناسب نصب شده باشند تا به وسیله آن افراد حاضر در ساختمان از بروز آتش اطلاع یابند و محل را تخلیه نمایند. سامانه اعلام حریق باید به نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی مرتبط باشد تا آن را از وجود شرایط اضطراری مطلع نماید

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 156

فهرست مطالب شماره 156

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×