نظارت دقیق بر بخش خصوصی

مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران با بیان اینکه برنامه داریم امسال انجام آزمایش های غیر مخرب را به عنوان فناوریهای جدید توسعه دهیم، از نظارت مستمر بر آزمایشگاه های مکانیک خاک خصوصی و لزوم به روز بودن آنها گفت. احمد نوعیقالیباف، با بیان اینکه اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران در 4 شهرستان اسلامشهر، قرچک، رودهن و تهران شعبه دارد، تصریح کرد: در بیش از 50 پروژه مهم استان نیز به صورت واحد محلی استقرار داریم. وی اضافه کرد: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، آزمایشگاه های مجهزی دارد که دانشجویان و کارآموزان، طرح ها و پروژه های خود را در آن میگذرانند
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 156فهرست مطالب شماره 156
×