زمان تحویل مسکن مهر کرمانشاه

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان کرمانشاه، گفت: تاکنون 2200 واحد «مسکن مهر» در شهرهایی با کمتر از 25 هزار نفر جمعیت استان به متقاضیان واگذار شده و تا پایان اردیبهشت 1500 واحد دیگر آماده واگذاری میشود. داریوش محمدشریفی، در نشستی خبری، سهمیه مسکن مهر استان در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را 8900 واحد برشمرد و افزود: از این تعداد 5000 سهیمه در سال 89، 1000 واحد در سال 90 و 2500 واحد در سال 91 تعیین شد که تاکنون 6806 واحد آن برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند. به گفته شریفی، در خصوص بقیه واحدها متقاضیان کمی وجود داشته و بانک ها نیز موقتاً تا پایان فروردین متقاضی جدیدی را پذیرش نمیکنند. وی سهمیهی استان در زمینه «مسکن مهر» را با توجه به جمعیت، پراکندگی، وضعیت شهرها و وضعیت مالی و درآمدی متقاضیان، سهمیه بسیار زیادی در سطح کشور دانست و گفت: هم اکنون متقاضی مسکن مهری برای واگذاری بقیه سهمیه ها وجود ندارد. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ادامه داد: 2724 واحد از این تعداد در قالب پروژه های انبوه سازی 99 ساله است که هم اکنون در شهرهای گیلانغرب، پاوه، بیستون، ماهیدشت، قصرشیرین، کرند غرب و روانسر در حال ساخت است. وی همچنین از ساخت 256 واحد مسکن مهر در قالب واحدهای گروه ساخت در شهرهای گیلانغرب و قصرشیرین خبر داد. شریفی گفت: 1068 واحد نیز در قالب تعاونیهای انبوه سازی و 2658 واحد نیز در قالب گروه های خود مالک و توسط خود متقاضیان در حال ساخت است. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان کرمانشاه، میانگین پیشرفت کلی «مسکن مهر» را در سطح استان 70 درصد دانست و گفت: 3700 واحد پیشرفت 100 درصدی داشته که 2200 واحد تحویل شده و 1500 واحد نیز در شرف تحویل است و پیشرفت بقیه واحدها نیز 50 درصد است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 156فهرست مطالب شماره 156
×