پیش بینی بازار مسکن در فصل بهار

عضو هیئت مدیره کانون سراسری کاردان های فنی رکود در بازار مسکن را تا خردادماه پیش بینی کرد و گفت: وضعیت بازار مسکن پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص میشود. کامبیز اثباتی با اشاره به افزایش قیمت مسکن از سال گذشته، تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، زمین، دستمزد کارگران و ... در افزایش قیمت تمام شده هر واحد مسکونی تأثیرگذار بود. وی با بیان اینکه برخی مصالح ساختمانی در سال گذشته با رشد قیمت مواجه بودند و برخی نیز حتی افزایش دو برابری قیمت داشتند، گفت: قیمت تمام شده هر واحد مسکونی نیز به تناسب مصالح کاربردی، افزایش داشته است؛ به گونه ای که با مشاهده قیمت آپارتمان در سال جاری شاهد افزایش قیمت آپارتمان هستیم. به گفته اثباتی تأثیر نوسانات ارز و بازار، شش ماه تا یک سال بعد در بخش مسکن مشخص میشود چرا که قیمت مصالح ساختمانی طی مراحل ساخت به تدریج افزایش مییابد و پس از پایان ساخت و ساز بر قیمت تمام شده واحد تأثیر بسزایی دارد. عضو هیئت مدیره کانون سراسری کاردان های فنی معتقد است: قیمت مسکن در سال جاری پس از خردادماه به خوبی مشخص میشود چرا که همواره در زمان انتخابات با تغییرات موجود در کلیه اقلام، مسکن هم بیتأثیر نمیماند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 156فهرست مطالب شماره 156
×