فهرست اسامی کاندیدهای انتخابات نظام مهندسی ساختمان

به گزارش پیام ساختمان نامزدهای نهایی از فهرست ثبت نام کنندگان هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران طی روزهای آتی در پایتخت اعلام خواهد شد

فهرست-اسامی-کاندیدهای-انتخابات-نظام-مهندسی-ساختمان

لیست اسامی کاندیدهای نظام مهندسی ساختمان تهران

لیست-اسامی-نامزدها لیست-اسامی-نامزدها

بنابر این گزارش در دوره هفتم انتخابات نظام مهندسی پایتخت 323 نفر در انتخابات ثبت نام کردند این در حالی است که در دوره هشتم انتخابات در پایتخت این رقم به 232 نفر رسیده است که حاکی از استقبال پایین و نزورل 30 درصدی نسبت به دوره قبل می باشد. بنابر آمارهای دوره قبل با در نظر گرفتن اعضای 100 هزار نفری اعضای نظام مهندسی پایتخت سهم مشارکت پای صندوق های رای در انتخابات به 10 درصد رسیده بود البته شایان ذکر است که این آمار با درنظر گرفتن جامعه 100 هزا نفری درنظر گرفته شده بود. در صورتی که در دوره قبل در حدود 40 هزار نفر پروانه اشتغال داشتند که با این توصیف رقم مشارکت بسیار پایین از رقمی بود که محاسبه و اعلام شده بود. پیش بینی می شود در این دوره که در 12 مهرماه سال جاری برگزار می شود با توجه به ریزش 50 درصدی ثبت نام کنندگان اعم از انصرافی ها و رد صلاحیت شدگان، رقابت بین کاندیداها تنگ تر خواهد شد. کمااینکه باید منتظر ماند و دید که جامعه مهندسی آیا در دوره هشتم به مانند دوره هفتم برای حفظ و احیای حقوق مهندسین وارد میدان انتخابات خواهند شد یا به مانند دوره های قبل همچنان بی تفاوت از این انتخابات مهم می گذرند. چنانچه سهم مشارکت پای صندوق های رای افزایش یابد می توان خوشبین بود انتخابات اصلح انجام شود و حقوق مهندسان حفظ شود اما در مقابل اگر مشارکت به مانند دوره های قبل باشد پیش بینی می شود مهندسی انتخابات به مانند دوره های قبل در انتخابات اتفاق بیافتد که در نهایت باید منتظر ماند تا ببینیم چه اتفاقاتی پیش روی انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان خواهد بود.

پیام ساختمان در نظر دارد به سهم خود در فضای سایت نشریه در صفحه ای اختصاصی فضایی سالم برای کاندیداهای محترم دوره هشتم نظام مهندسی قرار دهد تا بتوانند برنامه های خود را برای جامعه مهندسی تشریح کنند. از طرفی به مانند دوره های قبل پیام ساختمان در نظر دارد تا ویژه نامه ای اختصاصی برای لیست های انتخاباتی که به صورت گروهی با اهداف مشترک و با شعار های انتخاباتی وارد رقابت می شوند به صورتی ویژه منتشر نمایند. لذا از نامزدها و کاندیدهای محترم برای حضور در ویژه نامه انتخابات و صفحه انتخاباتی در فضای سایت پیام ساختمان دعوت می شود تا حضور بهم رسانند. کاندیدهای محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88100010-021 تماس حاصل نمایند.

انتهای خبر/پ
×