انتخاب ناظر از دوش نظام مهندسی برداشته شد

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان سال هاست که مسائلی چون امضا فروشی و واگذاری حق نظارت که از آن ها به عنوان رانت و منبعی برای کسب درآمد عده ای از مهندسان در سازمان نظام مهندسی موردانتقاد مردم و فعالان حوزه ی ساختمان قرارگرفته است. کشمکش طولانی مدت برای جلوگیری از اجرای اصلاحات جدید وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بدنه این سازمان را کماکان در بلاتکلیفی قرار داده است. از یک سو عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با انتقاد به گردش مالی 1500 میلیاردی سازمان نظام مهندسی تهران معتقد است سازمان نظام مهندسی ساختمان به جای پرداختن به موضوعات مهندس و حل مسئله، به بنگاهی برای توزیع کوپن شده است و از همین رو بر نهادینه کردن این اصلاحات تأکید دارد و از سوی دیگر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که برخی اعضای آن در مجلس شورای اسلامی به عنوان حوزه ی قانون گذاری حضور دارند مخالف این تغییرات هستند. از دیدگاه آخوندی قبول تعارض منافع ازآن جهت مذموم و محکوم است که امکان رقابت را مختل می کند و برای گریز از آن و متوسل شدن به برقراری سامانه توزیع کار، از چاله به چاه افتادن است. به عقیده آخوندی برقراری هرگونه سامانه توزیع خدمات به مفهوم سلب حق از خریداران خدمات در انتخاب مهندس موردنظرشان است و هم چنین موجب رواج امضاء فروشی است. آخوندی درباره دستورالعملی که صادر کرده، اعلام کرد: هدفی که چندین سال در پیِ آن بودم، سرانجام موفق به تحقق آن شدم و به این ترتیب گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی برداشته شد. البته این موضوع شوربختانه منحصر به بازار مهندسی نیست و در بازارهای مختلف رواج دارد. خیلی ها از سویی از ناکارآمدی و روند نزولی قدرت رقابت اقتصاد ملی ایران با رقبای منطقه ای و جهانی و کارآیی پایین نیروی انسانی در ایران سخن می گویند و از سوی دیگر، بسیاری از متخصصان از نبود بازارکار مناسب شکوه دارند. علاوه بر این ها، خریداران خدمات از کیفیت خدمت، نامعین بودن خدمتی که در برابر پرداخت هزینه دریافت می کنند و رواج فساد گسترده در بازار ناراضی هستند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تجربه نشان می دهد تا زمانی که منافع متعارض فراروی کارکنان دستگاه های دولتی، شهرداری ها وسایر نهادهای عمومی است، نباید انتظار سلامت اداری، شفافیت و کارآیی مبتنی بر رقابت داشته باشیم، تاکیدکرد: تا وقتی امکان استفاده از رانت قرار گرفتن در دو سوی میز و قدرت پیش راندن امور مبتنی بر توان گردش نوک قلم وجود دارد، امکان لغزش نیز فراهم است. بی تردید خرد حکم می کند که لغزشگاه ها را از میان برداشت و نه آنکه با لغزیدگان جنگید. آخوندی در توضیح بیشتر درباره ضرورت صدور این دستورالعمل تصریح کرده است: وظیفه دولت، خلق فضای کار مساعد برای شهروندان خلاق و حرفه مند است و نه رقابت کارمندان دولت با شهروندان؛ موضوعی که به تدریج به دست فراموشی سپرده شده است. وزیر، پیامد مثبت اجرای دستورالعمل ضدفساد و مهارکننده تضادمنافع در خدمات ساختمانی را ارجاع کارها بر مبنای قدرت رقابت حرفه ای بنگاه های مهندسی، ارتقای اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندان اعم از مهندسان و خریداران خدمت آنان عنوان کرد و گفت: این اقدام مهم ترین گام در جهت ایجاد اکوسیستم سالم و پرانرژی برای خلق نوآوری های مهندسی است. این اقدام یک گام بنیادین در جهت شکل گیری بازار متکی بر دانش، کارآیی و رقابت حرفه ای است و منجر به شکل گیری کسب وکارهای نوبنیان (استارت آپ های) مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت های شغلی است. به باورآخوندی اصلاحیه شیوه نامه ابلاغی تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط کارفرما سبب ایجاد نظم و سامان در صنعت ساختمان می شود. تا هم مالک بتواند بر اساس حقوق شهروندی و حقوق مدنی خود طرف قرارداد خدمات مهندسی خود را انتخاب کند هم شهرداری ها نیز با بازرسی مستقل از صحت جریان ساخت وساز در قلمرو مسئولیتشان مطمئن شوند و مسئولیت قانونی بپذیرند. از سویی مهندسان نیز امکان ارائه خدمات مهندسی حرفه ای و قابل قبول را پیدا کنند و اعتماد مردم را به درستی خدماتشان کسب کنند؛ و درنهایت سازمان های نظام مهندسی به مسئولیت اصلی خود که اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان است بپردازند و از توزیع کار دست بردارند. این کشمکش در حالی است فرایند انتخاب مهندس ناظر چند روز قبل توسط آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی در پی اصلاحیه شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛ ابلاغ شد. بنابر این اصلاحیه در شیوه نامه اگر ظرف سه روز از زمان تعیین مهندس ناظر از سوی کارفرما، سازمان های نظام مهندسی ساختمان اسامی این افراد را تأیید نکنند، این اقدام به منزله تأیید مهندسان مذکور در نظر گرفته می شود.

انتهای خبر/پ
×