در پی ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛

انتخاب مهندس ناظر توسط کارفرما قطعی شد

بنابر این اصلاحیه در شیوه نامه اگر ظرف سه روز از زمان تعیین مهندس ناظر از سوی کارفرما، سازمان های نظام مهندسی ساختمان اسامی این افراد را تأیید نکنند، این اقدام به منزله تأیید مهندسان مذکور در نظر گرفته می شود.

انتخاب-مهندس-ناظر-توسط-کارفرما-قطعی-شد

با توجه به اختلاف بین وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی در خصوص تکلیف مسئولیت ارجاع کار مهندس ناطر معاون حقوقی محترم رئیس جمهوری درباره " شیوه نامه ابلاغی تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مورخ 1396.12.23" که طی نامه شماره12614-97.م.36121 مورخ 1397.4.31 حکمیت نهایی در این مورد راابلاغ نموده اند . بر این اساس وزارت کشور، استانداران، شهرداری های سراسر کشور، سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، هیأت مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، سازمان نظام کاردانی ساختمان (شورای مرکزی)، اداره های کل راه و شهرسازی استان ها موظفند در ارجاع کار به مهندسان ناظر، میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن، شیوه نامه فوق را با اصلاحیه پیوست ملاک عمل قرار دهند.

نامه-وزیر

متن اصلاحیه به شرح زیر است: بسمه تعالی اصلاحیه شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 ابلاغی مورخ 96.12.23 1-1-تعریف ناظر در ماده یک شیوه نامه ابلاغی به نحو زیر اصلاح می گردد: «ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار با صلاحیت نظارت بر ساختمان طبق ماده (4) قانون که براساس این شیوه نامه توسط سازمان استان به مرجع صدور پروانه و کارفرما معرفی می شود و وظیفه نظارت بر عملیات ساختمانی را عهده دار است.» 1-2-عبارت زیر در بند (س) ماده 3 شیوه نامه ابلاغی حذف می گردد: «پاسخ ندادن یا صادر نکردن معرفی نامه کتبی یا از طریق شبکه رایانه ای توسط سازمان استان برای ناظر، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، ظرف حداکثر سه روز کاری از تاریخی که اسامی آنان توسط کارفرما به سازمان استان اعلام می شود، به منزله معرفی سازمان استان است.» و متن زیر در ادامه آن اضافه می شود: «عدم رعایت این بند برای هیات مدیره سازمان استان علاوه بر تخلف انتظامی، به منزله عدم رعایت نظامات دولتی محسوب می گردد.» عباس آخوندی

انتهای خبر/پ
×