در نامه آخوندی به جهانگیری؛

کنترل سوداگری در بازار زمین با استفاده از ابزارهای مالیاتی

وزیر راه و شهرسازی طی ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری ماده واحده اصلاح ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را جهت بررسی و تصویب فوری در هیئت دولت ارائه و خواستار ارسال آن در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی شد.

کنترل-سوداگری-در-بازار-زمین-با-استفاده-از-ابزارهای-مالیاتی

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی ارسال نامه به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ماده واحده اصلاح ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت ماه سال 87 را جهت بررسی و تصویب فوری در هیئت دولت ارائه و خواستار ارسال آن در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی شد. متن نامه و پیوست ماده اصلاح ماده 15 قانون به شرح زیر است: با سلام و احترام با عنایت به لزوم کنترل سوداگری در بازار زمین و تنظیم این بازار با استفاده از ابزارهای مالیاتی، به پیوست "ماده واحده اصلاح ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" برای بررسی و تصویب فوری در هیئت محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی تقدیم می گردد. ماده واحده-متن ذیل جایگزین ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره های ذیل آن می شود. ماده 15- شهرداری ها مکلفند از اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می کند سالانه به نرخ 12 درصد بر مأخذ ارزش معاملاتی عوارض اخذ نمایند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال تا اخر اردیبهشت ماه سال بعد عوارض متعلقه را به شهرداری محل وقوع ملک پرداخت نمایند. تبصره 1- شهرداری ها موظفند درآمد حاصل از این ماده را برای اجرای برنامه های مسکن اجتماعی و حمایتی دولت هزینه نمایند. تبصره 2- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آن ها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود. تبصره 3- آن دسته از زمین های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح، با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می باشند. تبصره 4- شهرداری ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت 6 ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و نسبت به اجرای این ماده قانونی اقدام نمایند. تبصره 5- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.

انتهای خبر/پ
×