بانک مسکن با پول مسکن مهر کار تجاری می کند

یک کارشناس مسکن گفت: بانک مسکن با توجه به 14 تا 15 هزار میلیارد تومان اقساط برگشت مسکن مهر نیازی به منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک مرکزی ندارد و به راحتی می تواند از طرح نوسازی بافت های فرسوده حمایت کند، اما بانک مسکن با این پول کار تجاری می کند.

بانک-مسکن-با-پول-مسکن-مهر-کار-تجاری-می-کند

به گزارش پیام ساختمان، فرهاد بیضیایی کارشناس مسکن گفت: در بحث کارآفرینی شهری­ راهبرد مشخص برای ورود به بحث بافت فرسوده وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مسیری که وزارت راه و شهرسازی در خصوص بافت فرسوده دنبال­ می کند با مسیری که از مشاور رئیس جمهور در بافت فرسوده می شنویم کاملاً متفاوت است، افزود: وزارت راه و شهرسازی معتقد است دخالت های سنگین در زمینه بافت های فرسوده نباید انجام شود، اما مشاور رئیس جمهور در امور بافت فرسوده نگاه کلید به کلید را مطرح می کند که در این طرح اعتقاد به نوسازی کامل بافت فرسوده دارد.

بیضایی گفت: بانک مسکن با توجه به 14 تا 15 هزار میلیارد تومان اقساط برگشت مسکن مهر نیازی به منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک مرکزی ندارد و به راحتی می تواند از طرح نوسازی بافت های فرسوده حمایت کند، اما بانک مسکن با این پول کار تجاری می کند و تسهیلات بین بانکی پرداخت می کند و متاسفانه از تسهیلات مسکن مهر استفاده نامناسب می شود.

انتهای خبر/پ
×