مجوز ساخت برج-باغ ها لغو شد

معاون وزیر راه و شهرسازی از لغو مصوبه ساخت برج-باغ ها در تهران خبر داد.

مجوز-ساخت-برج-باغ-ها-لغو-شد

به گزارش پیام ساختمان، محمدسعید ایزدی با بیان این که مصوبه کمیسیون ماده 5 درباره باغات شهر تهران و لزوم حفظ زیستگاه طبیعی آن هاست، اظهار کرد: برای دره فرحزاد و منطقه کن در طرح جامع کاربری فضای سبز، کاربری خاص در نظر گرفته شده و باید به عنوان تنفس گاه شهری حفاظت شوند.

وی با اشاره به این که مجوز ساخت وساز اندکی در این مناطق مطرح شده که شامل برج- باغ و باغ- ویلاست، تصریح کرد: خوشبختانه شورای شهر تهران اخیرا مصوبه ایجاد برج-باغ ها را لغو کرده است.

وی با بیان اینکه این سرمایه های طبیعی در شهر تهران باید مورد حفاظت قرار گیرند، افزود: این باغ ها متعلق به مردم است و باید تلاش شود میان منافع افراد و منفعت های ملی تعادل برقرار شود.

انتهای خبر/پ
×