menu

ثبت آگهی رایگان

باندبازی، نمایشگاه های داخلی را بی فروغ می کند

باندبازی-نمایشگاه-های-داخلی-را-بی-فروغ-می-کند

در سالی که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری، سال حمایت ازکالای ایرانی است نشریه پیام ساختمان در نظر دارد سلسله گزارشهایی از میزان رضایت مندی شرکت کنندگان در نمایشگاه های مرتبط با صنعت ساختمان را تهیه و ارائه دهد. از همین رو در این شماره به سراغ نظرات شرکت کنندگان شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر رفتیم و نظر آنها را در این مورد جویا شدیم.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، مهندس ریحانی مدیرعامل شرکت جام ایران که در پانزدهمین دوره نمایشگاه آشپزخانه، حمام و سونا و استخر سال قبل حضور داشته درباره رضایت مندی از خدمات نمایشگاهی گفت:

اگرچه حمایت از تولیدکنندگان داخلی از ضرورت های رشد و توسعه صنعت به حساب می آید ولی ما تولیدکنندگان در ایران هیچ گاه درخواست های غیرمعقولی از برگزارکنندگان در نمایشگاه نداشته و نداریم.

وی درباره حضور شرکت جام ایران در نمایشگاه دوره قبل اظهار داشت: حین ثبت نام در نمایشگاه آشپزخانه، حمام، سونا و استخرسال گذشته، از شرکت جام چک 40 میلیونی بابت ضمانت مبنی اینکه در غرفه جام ایران جنس خارجی فروخته نشود، اخذ شد. این کار در حالی صورت رفت که شرکت جام ایران یکی از تولیدکننده کنندگان کالای وطنی است.

وی تأکید کرد: چنین اقداماتی، برای ما تولیدکنندگان وطنی یک نوع توهین قلمداد می شود.

وی گفت: در اعتراض به رفتار یاد شده، ازمدیر برگزاری نمایشگاه آشپزخانه توضیح خواستم که البته پاسخ ایشان پذیرفته و معقولنبود.

ریحانی با بیان اینکه امسال در شانزدهمین دوره نمایشگاه آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شرکت نمی کنیم، اظهار داشت: علت عدم حضور شرکت جام ایران در نمایشگاه شانزدهم مسئله جانمایی در نمایشگاه است.

وی ادامه داد: در جانمایی سال قبل، شرکت جام ایران درخواست 70 متر غرفه در سالن 44 در کنار ورودی سالن را داشتیم که در کمال ناباوری در زمان تحویل غرفه متوجه شدیم که غرفه درخواستی ما در پرت ترین نقطه سالن جانمایی شده است.

وی با اظهار تاسف از بروز چنین رفتارهایی از سوی مسئولین برگزاری نمایشگاه تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی هیچ انتظاری جز رعایت احترام به خواسته های مشارکت کنندگان در نمایشگاه را ندارند که این مهم نادیده انگاشته شود قطعا در میزان رضایت مندی و حضور تولید کنندگان وطنی در نمایشگاه ها تاثیر منفی خواهد داشت.

وی اظهار امیدواری کرد که به بحث باند بازی در جانمایی غرفه ها برای همیشه خاتمه داده شود.

برپایه این گزارش خانم طلاچی از شرکت ایده آل تن آسا، با اشاره به اینکه امسال هم این واحد تولیدی در نمایشگاه آتی آشپزخانه شرکت می کند، اظهار داشت: در دوره قبل ساعت برگزاری نمایشگاه منطبق برساعات اداری بود و از این رو میزان بازدیدکنندگان نمایشگاه چندان چشمگیر نبود. البته این مورد را به ستاد برگزاری تذکر دادیم ولی پاسخی دریافت نکردیم.

وی افزود: شرکت ایده آل تن آسا در سال قبل غرفه ای جزیره ای در سالن 38 داشت که امسال باوجود اینکه درخواست شرکت مبنی بر جانمایی دوباره در همان سالن بود ولی این خواسته بی جواب ماند وغرفه شرکت در سالن 5 جانمایی و قرار داده شد.

طبقه بندی گروه کالایی نادیده گرفته می شود

مهندس رضا پور، از مدیران فروش شرکت هود بی مکث در خصوص بهتر برگزاری شدن نمایشگاه گفت: یکی از ایراداتی که به برگزاری اکثر نمایشگاه ها وارد است، موضوع طبقه بندی گروه کالایی است که نادیده گرفته می شود.

وی با تأکید بر این موضوع که اگرچه این طبقه بندی در شروع ثبت نام ها صورت می گیرد، اظهار داشت: از این اطلاعات در طبقه بندی گروه کالایی در جانمایی سالنها استفاده نمی شود به همین دلیل بازدیدکننده ها برای یافتن کالای موردنیاز خود در سالنها سردرگم می شوند.

توکلی مدیر فروش شرکت فلاش تانک ایران هم بر این باور است که بازخورد عملکرد ضعیف برگزارکنندگان دروهله نخست، متوجه مشارکت کنندگان در نمایشگاه است ولی دربلند مدت این برگزارکنندگان نمایشگاه هستند که ضرر می کنند.

وی ادامه داد: قطعا در صورت تداوم عملکرد ضعیف مسئولین برگزاری نمایشگاهها، هر سال بیش از سال قبل با ریزش شرکت کنندگان روبرو می شویم که در نتیجه آن در آینده ای بسیار نزدیک نمایشگاه های داخلی از رونق خواهد افتاد.

انتهای خبر/پیام ساختمان
×