قطع دست مهندس از فرآیند ارجاع کار، منافع بهره بردار را به خطر می اندازد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این که قطع دست مهندس از فرآیند ارجاع کار، منافع بهره بردار را به خطر می اندازد، گفت: از وزارت راه و شهرسازی توقع نداریم که مهندسان را تحت فشار بگذارد و امنیت شغلی آنان را در معرض تهدید قرار دهد.

قطع-دست-مهندس-از-فرآیند-ارجاع-کار-منافع-بهره-بردار-را-به-خطر-می-اندازد

به گزارش پیام ساختمان، فرج الله رجبی در جلسه روسای ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که لازم بود حرفها و اطلاعات بزرگان را بشنویم و بدانیم و از سابقه و تجربه آنان استفاده کنیم، در این جلسه براحترام به اجرای قانون و رعایت مقررات و آیین نامه ها ی مصوب دولت تاکید شد گفت: معتقد بر این هستیم که باید منافع بهره بردار و مهندسین مورد احترام باشد.

وی با تاکید بر اینکه بهره بردار هیچ اطلاعی از ساخت ندارد، گفت: بهره بردار فقط به اعتماد حاکمیت و نظام مهندسی خانه ای می سازد به دلیل این که مهندس درگیر است و بر روند ساخت نظارت می کند.

وی با انتقاد از طرح مباحثی در خصوص ارجاع کار افزود: به محض اینکه دست مهندس از این ماجرا قطع بشود، منافع بهره بردار به خطر خواهد افتاد، به خصوص در مورد کسانی که ساخت و ساز برایشان یک کار تجاری است.

وی با تاکید بر اینکه اگر کسی برای خودش مهندس ناظر انتخاب کند هیچ اشکالی ندارد، گرچه آن هم نیازمند کنترل است، تصریح کرد: این به شرطی است که هر اتفاقی افتاد، مالک پاسخگو باشد و تعهد کند که حق فروش ملکش را به دیگری ندارد.کسی که هزاران متر ساخت و ساز دارد، اگر قرار باشد مالک و پیمانکار باشد و خودش هم ناظر را انتخاب کند، حقوق بهره بردار کجاست؟

رجبی با ابراز تاسف از تعلیق قربانخانی از نظام مهندسی تهران گفت: هنگامیکه نظام مهندسی کشور وجود دارد، تعلیق باید بر مبنای مقدمات قانونی باشد که صورت نگرفته و چون قانون رعایت نشده، به عنوان رییس نظام مهندسی کشور بیانیه ای دادم و از همکاران خواستم که با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی به شرط اعلام نظام مهندسی کشور همکاری کنند.

رجبی تاکید کرد: از جنبه شکلی هم نسبت به این تعلیق پیگیری قانونی صورت می گیرد ولی آن چه که باعث تاسف شده،اظهاراتی که در این خصوص از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه با 500 هزار مهندس حداقل در 200 شهر کشور دفتر مهندسی داریم گفت: بحث فراتر از ده ها هزار میلیارد تومان پولی است که در ساخت و ساز انجام می شود. ما از وزارت راه و شهرسازی توقع نداریم که این مهندسان را تحت فشار بگذارند و امنیت شغلی آنان را در معرض تهدید قرار دهند.

انتهای خبر/پ
×