گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی

در حالی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بلافاصله پس از نامه معاون آخوندی، سعید غفرانی را به عنوان عضو علی البدل جایگزین قربانخانی در سازمان نظام مهندسی تهران کرده بود که بازرس اصلی این سازمان اعلام کرده غفرانی اصلا جزو اعضای علی البدل نبوده است.

گاف-بزرگ-وزارت-راه-و-شهرسازی
هفته گذشته پس از نامه معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی در خصوص دستور آخوندی برای تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، مدیرکل راه و شهرسازی تهران در نامه ای سعید غفرانی را به عنوان جایگزین حسن قربانخانی رئیس تعلیق شده سازمان نظام مهندسی ساختمان پایتخت معرفی کرد. در نامه مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران خطاب به اعضای نظام مهندسی ساختمان تهران آمده است؛ «به پیوست تصویر نامه شماره... ه. معاونت محترم امور مسکن و سازختمان وزارت راه و شهرسازی منضم به نامه شماره... ه. مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان در خصوص تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی آقای حسن قربانخانیف حسب تصمیم مقام عالی وزارت مستند به بند (ج) ماده 23 ائین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان ارسال می گردد. با توجه به این که نامبرده فاقد شرایط عضویت هیئت مدیره سامان استان می باشد و اقای سعید غفرانی عضو علی البدل رشته عمران جایگزین ایشان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره معرفی می گردد مقتضی است ترتیبات و تشریفات قانونی را معمول نمایید.» این در حالی است بازرس اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نامه ای به تاریخ 11 اردیبهشت خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به وی یادآور شده که سعید غفرانی اساسا جزو اعضای علی البدل نبوده و این اقدام وزارت راه و شهرسازی را زیر سئوال برده است. در نامه فرزاد لحمی که رو نوشتی از آن برای اقدام لازم به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده خطاب به محمدزاده آمده است: احتراما عطف به نامه شماره 97/1200/4545-97/2/5 و معرفی آقای سعید غفرانی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره که جانشین آقای مهندس حسن قربانخانی معرفی شده اند، باستحضار می رساند بر اساس ماده 69 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پس از خاتمه رای گیری در انتخابات هیئت مدیره استان لیست منتخبین توسط هیئت اجرایی و دستگاه نظارت تهیه، امضا و جهت صدور اعتبار نامه به وزارت راه و شهرسازی اعلام می گردد. بر اساس نامه شماره 94/1200/31833 ص مورخه 1394/8/6 مدیرکل وقت راه و شهرسازی استان تهران و صورت جلسه تنظیمی پیوست آن که بر اساس ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون تهیه گردیده است نام آقای سعید غفرانی در بین منتخبین اصلی و علی البدل نمی باشد و لذا معرفی ایشان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره دارای ابهام بوده و شرکت ایشان در جلسات هیئت مدیره و هرگونه اتخاذ تصمیم با حضور ایشان بنظر فاقد وجاهت قانونی باشد لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بررسی و در این خصوص رفع ابهام گردد. به گزارش تسنیم در دوره ریاست غفرانی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ماجرای سپرده گذاری این سازمان در بانک شهر و دریافت وام های کلان میلیاردی بر ملا شد، موضوعی که همچنان گریبان این سازمان را گرفته است.
انتهای خبر/پ
×