ضمیمه تاسیسات سیصد و بیست و نهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات سیصد و بیست و نهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-سیصد-و-بیست-و-نهمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

-مزایای انرژی خورشیدی در ایران

-واگذاری نیروگاه های خورشیدی به روستائیان

-انرژی های تجدید پذیر، گران است

-سیستم نوین سرمایش ساختمان

-ورق های صاف و موجدار

-صرفه جویی در مصرف انرژی با شیشه هوشمند
انتهای خبر/پ
×