500 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در کمیسیون تلفیق مصوب شده است که طلب پیمانکاران از دولت با بدهی آنها به بانک ها تهاتر شود، زیرا با کاهش بودجه عمرانی پول چندانی در دست دولت نیست.

500-هزار-میلیارد-تومان-پروژه-عمرانی-نیمه-تمام-در-کشور
  به گزارش پیام ساختمان، محمدرضا رضایی درباره بودجه سال آینده وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: این بودجه از 8 هزار میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و وزارت راه سال آینده با این شرایط کار سختی پیش رو دارد. وی ادامه داد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی 15 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. بودجه هم 3 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، بنابراین شرایط سختی پیش رو دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه بیش از 500 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور داریم، گفت: مجلس، دولت را مکلف کرده است سامانه ای تعریف کند و اطلاعات پروژه ها را به صورت شفاف در اختیار بخش خصوصی قرار دهد که متأسفانه این کار انجام نشده است.
رضایی افزود: مجلس تأکید کرده است در بودجه سال 97، این سامانه که طراحی شده است، شفاف تر شود و به صورت واضح تر اطلاعات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. این نماینده مجلس بیان کرد: در کمیسیون تلفیق مصوب شده است که بدهی پیمانکاران با بانک ها با طلب آنها از دولت تهاتر شود. وی اضافه کرد: ما معتقدیم اگر پیمانکار به موقع پول خود را دریافت نکند، کیفیت کار را کاهش می دهد، به هرحال پیمانکاران ظرفیت بزرگی در کشور هستند و سرمایه کشور محسوب می شوند و چون طلب آنها به موقع پرداخت نمی شود، در حال از بین رفتن هستند.
 رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: این تهاتر طلب پیمانکار با بدهی آنها به بانک ها در بودجه 97 می آید و فرصتی برای کمک به پیمانکار است.
رضایی افزود: امسال سرجمع 30 هزار میلیارد تومان رسید طلب های سال قبل داشتیم که سال آینده این رقم افزایش می یابد. وی ادامه داد: حدود 60 هزار میلیارد تومان منابع عمرانی قرار است در کشور داشته باشیم، در بودجه سال آینده که نزدیک به 80 درصد آن اسناد خزانه و اوراق مشارکت خواهد بود و 20 درصد آن تخصیص ریالی است که این مورد شرایط را سخت می کند و تلاش می کنیم، از طریق همان تهاتر طلب پیمانکاران تا حدی پرداخت شود.
 رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: با این بودجه عمرانی باید به سمت استفاده از سرمایه بخش خصوصی رفت و با این حجم منابع دولتی نمی توان انتظار داشت پروژه های عمرانی خوب پیش برود.
رضایی همچنین بیان کرد: در کشور ما کیفیت پروژه ها کاهش یافته است، در جاده و ساختمان سازی، ابنیه راه ها و... کیفیت پایین است. وی ادامه داد: عمر مفید پروژه های عمرانی و ساختمانی ما پایین است و در حال حاضر عمر مفید ساختمان های ما از استاندارد دنیا پایین تر است و ساختمان جدیدی هم که می سازیم، در دوره کوتاه فرسوده می شود.
 رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: متأسفانه ما کارگر ماهر و آموزش دیده هم نداریم، ضمن آنکه کیفیت مصالح نیز پایین است، بنابراین باید دستگاهی به نمایندگی از حاکمیت بر کیفیت ساخت وسازها نظارت کند که این یک نیاز کشور محسوب می شود.
رضایی افزود: حوادث طبیعی نظیر زلزله در کشور ما وجود دارد و این می طلبد که کیفیت ساخت وسازها افزایش یابد و در این حوزه باید دستگاهی حاکمیتی بر ساخت وسازها نظارت کند.
انتهای خبر/پ
×