یکی از دلایل تاخیر در واگذاری مسکن مهر پردیس

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: یکی از دلایل اصلی به تاخیر افتادن واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس، فشارهای غیرقانونی است که اداره مالیات به ما تحمیل می کند.

یکی-از-دلایل-تاخیر-در-واگذاری-مسکن-مهر-پردیس
  به گزارش پیام ساختمان، سعید غفوری اظهار کرد: مالیات تکلیفی مورد ادعای سال 1391 اداره کل مالیاتی شرق استان تهران از شرکت عمران شهر جدید پردیس در رابطه با آماده سازی و ساخت مسکن مهر بیش از 10 میلیارد تومان است و این در حالی است که طبق مصوبه شماره 30562/ ت 049128 مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیأت وزیران، ساخت و آماده سازی پروژه های مسکن مهر از پرداخت مالیات معاف بوده و تنها می بایست مبلغ 300 هزار تومان مالیات از هر واحد مسکن مهر وصول و پرداخت شود.
وی افزود: در این رابطه واحد اجرایی مالیات بارها نسبت به انسداد حساب های شرکت عمران پردیس اقدام و مبلغی را خلاف مقررات برداشت کرده است و مجدداً بدون توجه به شرایط موجود در تاریخ 20 دی ماه 1396 نسبت به انسداد کلیه حساب های بانکی شرکت عمران پردیس اقدام و متاسفانه اخیرا نسبت به برداشت بیش از 600 میلیون تومان از حساب درآمد غیرقابل برداشت خزانه اقدام کرده است که این امر باعث وقفه در عملیات اجرایی مسکن مهر و به تعویق افتادن حقوق حقه متقاضیان مسکن مهر پردیس شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس تاکید کرد: موضوع اختلاف بین شرکت عمران پردیس و اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران طبق مصوبه هیأت وزیران به منظور رفع اختلاف پیش آمده، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و نظر به معاونت حقوقی با توجه به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر معافیت مالیاتی آماده سازی و ساخت مسکن مهر اعلام شده است.
به گفته غفوری، اقدام اداره کل امور مالیاتی علاوه بر اینکه فاقد وجاهت قانونی است، صراحتا مغایر با اهداف دولت و رئیس جمهور در رابطه با تعجیل در امر اتمام مسکن مهر و واگذاری آن به متقاضیان مسکن مهر است.
انتهای خبر/پ
×