از سوی وزیر راه و شارسازی ابلاغ شد؛

لغو دریافت 5 درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان های سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را از 10 بهمن ماه سال جاری، صادر کرد..

لغو-دریافت-5-درصدی-مبلغ-حق-نظارت-واریزی-صاحب-کار-به-حساب-سازمان-استان
بنابر این گزارش، متن نامه وزیر راه و شهرسازی خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استانها و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان به شرح زیر است: بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/ 4/ 1383 هیات محترم وزیران (ابلاغی 4605 / 28549 ه مورخ 22/ 4/ 1383) بدینوسیله قسمت اول بند 16 – 3 – 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از ابتدای 10/ 11/ 1396 ملغی می گردد. لازم است مراتب توسط سازمان های استان ها در بودجه سالانه ملحوظ و عدم اخذ این مبلغ به دقت رعایت و ملاک عمل قرار گیرد.
انتهای خبر/پ
×