با دستور آخوندی

یکی از منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی حذف شد

وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه ای دریافت 5 درصد کمیسیون از محل حق نظارت مهندسان ناظر توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های سراسر کشور را لغو کرد.

یکی-از-منابع-درآمدی-سازمان-نظام-مهندسی-حذف-شد
  به گزارش پیام ساختمان، عباس آخوندی در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان های سراسر کشور دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان های کشور را از 10 بهمن امسال صادر کرد. در این نامه آمده است؛ « بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17 تیرماه 83 هیئت وزیران (ابلاغی 4605 / 28549 ه مورخ 22/ 4/ 1383) بدینوسیله قسمت اول بند 16-3-1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر 5درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از ابتدای 10/ 11/ 1396 ملغی می گردد. لازم است مراتب توسط سازمان های استان ها در بودجه سالانه ملحوظ و عدم اخذ این مبلغ به دقت رعایت و ملاک عمل قرار گیرد.
 برپایه این گزارش، سازمان های نظام مهندسی هم اکنون 5 درصد از حق نظارت مهندسان را بابت امور جاری و حق سازمان را دریافت می کنند که این منبع درآمدی قابل توجه از دو هفته دیگر با دستور وزیر راه و شهرسازی وجود نخواهد داشت.
انتهای خبر/پ
×