سهم صفر درصدی مسکن از رشد اقتصاد کشور

سهم مسکن از نرخ رشد اقتصادی 4.5درصدی کشور در شش ماهه اول سال جاری صفر شد.

سهم-صفر-درصدی-مسکن-از-رشد-اقتصاد-کشور
  به گزارش پیام ساختمان، گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد، رکود در بخش ساختمان و مسکن در شش ماهه اول سال 96 همچنان حاکم بوده و سهم بخش مسکن و ساختمان از نرخ رشد 4.5درصدی کشور در این مدت صفر بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنان نفت یکی از بالاترین سهم ها را در رشد اقتصادی 4.5درصدی کشور دارد. سهم خدمات هم با 1.8 درصد بالاست. بخش صنایع و معادن و کشاورزی سهم کمتری در نرخ رشد دارند.
انتهای خبر/پ
×