توان خریداران مسکن افزایش یافته است

آمارها از معاملات مسکن شهر تهران حاکی از آن است که حجم تقاضا از واحدهای 100 تا 150 میلیون به سمت واحدهای 150 تا 200 میلیون تومان سوق یافته است.

توان-خریداران-مسکن-افزایش-یافته-است
به گزارش پیام ساختمان، بازار مسکن تحت تاثیر افزایش قدرت خرید، افزایش میانگین قیمت و نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، با دو تغییر نسبت به سال قبل همراه شده که نشان می دهد سطح انتظار جامعه از مسکن ایده آل، بالا رفته است. آذرماه امسال آپارتمانهای 100 تا 150 میلیون تومان از رتبه اول در تعداد معاملات به رتبه سوم تنزل کردند.
 سال گذشته بیشترین تقاضا در شهر تهران برای خرید خانه های 100 تا 150 میلیون تومان بود. آذر امسال این رتبه از آن واحدهای 150 تا 200 میلیون تومان شد. بررسیها از علت این تغییر به افزایش 15 درصدی قیمت نقطه به نقطه مسکن و رشد تدریجی توان تقاضای مصرفی می رسد.
افت 42 درصدی تقاضا برای خرید خانه های 100 تا 150 میلیون تومان در تهران، جدا از آنکه نشان می دهد به دلیل افزایش میانگین قیمت مسکن، جمعیت غالب به سمت خانه های با ارزش بالاتر سوق یافته اند، حاکی از آن است که مالکان واحدهای مسکونی کوچک و ارزان اقدام به تبدیل به احسن کردن خانه های خود کرده اند.
این نشانه از رشد معاملات در مناطق دارای سرانه خدماتی مناسب نیز قابل مشاهده است.
آذرماه ماه سال 1395 واحدهای مسکونی دارای ارزش 100 تا 150 میلیون تومان با اختصاص 12.7 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده شهر تهران را به خود اختصاص دادند.
 واحدهای 150 تا 200 میلیون و 200 تا 250 میلیون تومان نیز به ترتیب با 12.6 و 11.2 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند. اما در آذرماه 1396 واحدهای مسکونی دارای ارزش 150 تا 200 میلیون تومان با اختصاص 11 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
واحدهای دارای ارزش 200 تا 250 و 100 تا 150 میلیون تومان نیز هرکدام با اختصاص 10.1 و 8.9 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در آذرماه امسال تعداد معاملات مسکن شهر تهران به 17.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 50.2 درصد افزایش نشان داد. میانگین قیمت مسکن نیز برای اولین بار با عبور از 5 میلیون تومان به متوسط 5 میلیون 90 هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.9 درصد رشد نشان می دهد.
انتهای خبر/پ
×