خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می شود

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می شود

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می شود

خسارت-تاخیر-تادیه-از-تاریخ-چک-محاسبه-می-شود
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می شود یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت؟
 براساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچک ،دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ،اعم از آنکه قبل ارپز صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند همچنین بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن محاسبه می گردد.
 از شما خوانندگان و مخاطبان محترم درخواست می شود هرگونه سوال حقوقی در زمینه های مختلف ساختمانی،انعقاد قرارداد،چک و غیره را به شماره پیامک 200088100010 و یا کانال تلگرام buldinglawyer @مطرح نمایید سوالات پس از مطالعه و بررسی توسط مشاور حقوقی پاسخ داده خواهدشد.  */
انتهای خبر/پ
×