تقسیط جریمه کمیسیون ماده 100

تقسیط جریمه کمیسیون ماده 100

چنانچه متخلف ساختمانی قادر به پرداخت جریمه موضوع رای ماده صد کمیسیون شهرداری به صورت در دفعه واحده نباشد

تقسیط-جریمه-کمیسیون-ماده-100

چگونه متخلف ساختمانی میتواند جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را تقسیط نماید؟
چنانچه متخلف ساختمانی قادر به پرداخت جریمه موضوع رای ماده صد کمیسیون شهرداری به صورت در دفعه واحده نباشد شهرداری مجاز به تقسیط جریمه می باشد مرجع تقسیط شهرداری محل است نه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بلکه وظیفه کمیسیون منحصرا صدور رای راجع به تخلفات ساختمانی است میزان و نحوه تقسیط از اختیارات خاص شهرداری محل است."البته نص صریحی بر مبنی بر اینکه امکان تقسیط جرائم کمیسیون ماده صد در شهرداری وجود داشته باشد یا در خود کمیسیون ماده صد، وجود ندارد در خصوص تقسیط مطالبات شهرداری با عنوان عوارض در کمیسیون ماده 77 تعیین تکلیف شده و این کمیسیون با درخواست مدیون می تواند نسبت به تقسیط عوارض شهرداری اقدام نماید.اما با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که دربالا ذکر شد.به نظر میرسد که امکان توافق با شهرداری در مورد تقسیط جرائم کمیسیون ماده صد وجود داشته و این به این دلیل است که شهرداری مجری احکام کمیسیون ماده 100 بوده و می تواند با متخلف در این خصوص توافق نمایند. از شما خوانندگان و مخاطبان محترم درخواست می شود هرگونه سوال حقوقی در زمینه های مختلف ساختمانی،انعقاد قرارداد،چک و غیره را به شماره پیامک 200088100010 و یا کانال تلگرام buldinglawyer@ مطرح نمایید سوالات پس از مطالعه و بررسی توسط مشاور حقوقی پاسخ داده خواهدشد.

انتهای خبر/پ
×