معاملات اوراق مسکن 57 درصد رشد داشت

حجم و ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 57 و 54 درصد افزایش یافت.

معاملات-اوراق-مسکن-57-درصد-رشد-داشت
  به گزارش پیام ساختمان، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در نهمین ماه امسال نشان می دهد طی 19 روز معاملاتی تعداد 7میلیارد و 739میلیون ورقه بهادار در 763هزار نوبت به ارزش 58هزار و 680میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افزایش 30، 134 و 62 درصدی حجم، دفعات معاملات و ارزش دادوستدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت 1940میلیون ورقه بهادار به ارزش 3457میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 2986میلیون ورقه بهادار به ارزش 7هزار و 275میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد 34و فت 27درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و رشد 31 درصدی حجم و 15 درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با آذرماه سال 95 است.
این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد 42میلیون اوراق بدهی به ارزش 39هزار و 896میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 90درصدی حجم و افزایش 93درصدی ارزش معاملات این بازار در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می کند.
افزون بر این؛ بالغ بر 266میلیون صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش 3067میلیارد ریال و 1.4 میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 1020میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش 222درصدی حجم و 206درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و رشد 57درصدی حجم و 54درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با آذرماه پارسال دارد.
انتهای خبر/پ
×