اجرای ضعیف در صدور شناسنامه فنی ساختمان

نایب رئیس انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه علیرغم اجباری بودن صدور شناسنامه فنی ساختمان برای واحدهای با متراژ 2 هزار متر این اقدام به شکل ضعیف انجام می شود، گفت: سازنده ها دفترچه راهنمای ساخت به خریداران مسکن ارائه کنند.

اجرای-ضعیف-در-صدور-شناسنامه-فنی-ساختمان
  به گزارش پیام ساختمان، ایرج رهبر در مورد اینکه آیا قرار نیست صدور شناسنامه فنی ساختمان به واحدهای با متراژ زیر دو هزار متر نیز انجام شود، گفت: شناسنامه فنی ساختمان برای ساختمان های 2 هزار متر به بالا اجباری است که اجرا برای همین متراژها هم با مشکلات خاصی روبه رو است.
 وی افزود: به هر حال شناسنامه فنی یعنی شناسنامه و اعتبار آن ساختمان که گزارش آن از پی ساختمان و فونداسیون آغاز و تا به محل عبور لوله ها و حتی نوع مصالح ادامه می یابد و همه چیز در آن دفترچه نوشته می شود.
 رهبر ادامه داد: به هر حال داشتن شناسنامه فنی ساختمان به خریداران مسکن کمک خواهد کرد که به راحتی از مصالح به کار رفته، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و حتی سازنده آن ساختمان مطلع شوند.
وی گفت: همانطور که دستگاه های لوازم خانگی و خودرو دفترچه و راهنما دارند، واحدهای مسکونی نیز باید دارای دفترچه راهنما که همانا شناسنامه فنی است،باشند.
وی ادامه داد: در حالی که اجرای شناسنامه فنی ساختمان که در همین واحدهای مسکونی زیر 2 هزار متر اجباری است، به شکل ضعیف انجام می شود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان ادامه داد: هنوز مشخص نیست که به هر حال وظایف صدور شناسنامه فنی ساختمان را به شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی محول کرده اند، پس همین موضوع باعث شده دارای مشکلاتی باشد. رهبر گفت: اشکالی که در قانون پیش فروش ساختمان وجود داشت، همین بود که باید در پیش فروش واحدها شناسنامه فنی ساختمان وجود داشته باشد، تا در پیش فروش لحاظ شود، اما می بینیم که این موضوع در این قانون گنجانده نشده بود. وی تأکید کرد: حتی اگر صدور شناسنامه فنی ساختمان اجباری هم نشده باشد، سازنده ها برای آگاهی بیشتر خریداران مسکن باید این دفترچه را داشته باشند.
انتهای خبر/پ
×