قرارداد اجاره چگونه تنظیم شود

قرارداد اجاره چگونه تنظیم شود

جاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می شود

قرارداد اجاره چگونه باید تنظیم شود؟
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می شود و تبعا می تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند.باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی شود بنابر این نمی تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یاد شده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می شود، می تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره
 از شما خوانندگان و مخاطبان محترم درخواست می شود هرگونه سوال حقوقی در زمینه های مختلف ساختمانی،انعقاد قرارداد،چک و غیره را به شماره پیامک 200088100010 و یا کانال تلگرامbuldinglawyer@مطرح نمایید سوالات پس از مطالعه و بررسی توسط مشاور حقوقی پاسخ داده خواهدشد.
انتهای خبر/پ
×