ضمیمه بازار سیصد و بیست و پنجمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه بازار سیصد و بیست و پنجمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-بازار-سیصد-و-بیست-و-پنجمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

-جامه تورم بر تن بازار مسکن

-مشکل نقدینگی، گریبانگر صنعت سیمان

-گرانی سوخت، نان آجر پزها را آجر کرد
انتهای خبر/پ
×