ضمیمه ساخت و ساز سیصد و بیست و پنجمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز سیصد و بیست و پنجمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-ساخت-و-ساز-سیصد-و-بیست-و-پنجمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

- هزینه ساخت و سازها همانند نیم قرن پیش

-آغاز همکاری با اروپا در صنعت آب و برق

-نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به ریاست جمهور

-افزایش سن ساختمان از 30 سال به 100 سال

-مال مشاع و شرایط تقسیم آن
انتهای خبر/پ
×