مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب

مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب
طبق قانون هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.برای شخصی که با علم به بسته بودن حساب خود، چک صادر نماید سه مجازات تعیین شده است:1-حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس) 2-ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال 3-اجرای حتمی مجازات یعنی اینکه قاضی نمی تواند این مجازات ها را تعلیق نماید و به محکوم علیه امتیاز داده شود تا یک مدت از زندان را به شرط عدم ارتکاب جرم دیگر آزاد باشد.
 از شما خوانندگان و مخاطبان محترم درخواست می شود هرگونه سوال حقوقی در زمینه های مختلف ساختمانی،انعقاد قرارداد،چک و غیره را به شماره پیامک 200088100010 و یا کانال تلگرام buldinglawyer @ مطرح نمایید سوالات پس از مطالعه و بررسی توسط مشاور حقوقی پاسخ داده خواهدشد.
انتهای خبر/پ
×