سیصد و بیست و چهارمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

سیصد و بیست و چهارمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

سیصد-و-بیست-و-چهارمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

-تهران روی خط زلزله-

گناه آلودگی هوا به گردن کیست

-ساخت و ساز به روش پنجاه سال قبل

-مسئولیت پذیری گام نخست موفقیت

-نکته های حقوقی روابط موجر و مستاجر

-توجه به عمران در بودجه

-عمر کف پوش بتنی، همطراز سنگ است

-ریاست خسروی بر اتحادیه املاک تایید شد
انتهای خبر/پ
×