ضمیمه ساخت و ساز سیصد و بیست و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز سیصد و بیست و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد.

ضمیمه-ساخت-و-ساز-سیصد-و-بیست-و-سومین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

-آیا می توان زلزله را پیش بینی کرد؟

-سایه خانه های خالی روی بحران مسکن

-نیمه شب های پایتخت و قطع درختان کهنسال خیابان ولیعصر

-روکش های ضد حریق مناسب
انتهای خبر/پ
×