دولت در بن بست بانک مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور گفت: دولت تلاش خود را در بحث پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید مسکن انجام داده، اما در حال حاضر به بن بستی تحت عنوان بن بست بانک مسکن رسیده است.

دولت-در-بن-بست-بانک-مسکن
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور گفت: دولت تلاش خود را در بحث پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید مسکن انجام داده، اما در حال حاضر به بن بستی تحت عنوان بن بست بانک مسکن رسیده است.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: بانک مسکن از بهمن ماه سال گذشته تسهیلات خود را در قالب اوراق "تسه" ارائه داده است و مردم می توانند از این طریق تسهیلات را از بانک مسکن دریافت کنند.

وی افزود: اگر بخواهیم بازار مسکن را تقویت کنیم باید سه فاکتور اصلی افزایش قدرت خرید مردم، کاهش قیمت مسکن و افزایش درآمدهای خانوار مورد توجه قرار بگیرند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور تصریح کرد: هر کدام از این شاخص ها می توانند تاثیرگذاری بسیار خوبی بر بازار مسکن داشته باشند زیرا این فاکتورها، مهمترین فاکتورهایی هستند که باید در حوزه مسکن مورد توجه قرار بگیرند تا شاهد رونق بازار مسکن باشیم.

پورحاجت با بیان اینکه تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران است و با هزینه های خانوار همخوانی ندارد، عنوان کرد: در حال حاضر سیاستی که دولت به دنبال آن است، افزایش قدرت خرید مردم است که معمولا مرتبط با سیاست های مالی است که بانک ها به دولت ارائه می دهند.

وی ادامه داد: در این زمینه دولت تلاش خود را انجام داده است اما در حال حاضر به بن بستی تحت عنوان بن بست بانک مسکن رسیده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور خاطرنشان کرد: مردم از دو روش صندوق های پس انداز مسکن و خرید اوراق می توانند برای خرید مسکن اقدام کنند. در این زمینه در حال حاضر بیش از 70 درصد بازار، از محل فروش اوراق تامین مالی می شود که این مساله هزینه های سنگینی را برای مردم به دنبال دارد.
انتهای خبر/پ
×