ضمیمه ساخت و ساز سیصد و بیست و دومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز سیصد و بیست و دومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد.

ضمیمه-ساخت-و-ساز-سیصد-و-بیست-و-دومین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

-80 درصد شهرهای کشور در معرض زلزله

-اولویت شهرداری تهران، همچنان ساخت بزرگراه

-سایه معاملات خارجی بر صنعت مسکن

-شاخص کرایه مسکن در شهرهای کوچک

-پنجره های کارآمد در صرفه جویی انرژی
انتهای خبر/پ
×