سیصد و بیست و دومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

سیصد و بیست و دومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد.

سیصد-و-بیست-و-دومین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

-اختلاف بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهر سازی

-چاره کار دولت دوازدهم، افزایش بودجه عمرانی

-لقب کشورهای دنیا

-نجات کارخانه های ورشکسته هنر اوست

-از خرید املاک رهنی خودداری کنید

-کدام پنجره ها جلوی آلاینده ها را می گیرد

-رابطه طلب پیمانکاران با مقاوم سازی

-پیام پیدا و پنهان، همسویی مخالفان
انتهای خبر/پ
×