مسکن مهر مشکل حقوقی دارد

مطابق اعلام وزارت راه و شهرسازی 37 هزار مسکن مهر در سراسر کشور با پیشرفت فیزیکی 30 درصدی راکد است.

مسکن-مهر-مشکل-حقوقی-دارد
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی پروژه های مسکن مهر به پیشرفت 96 درصدی رسیده و از مجموع 2 میلیون و 210 هزار واحد تا کنون یک میلیون و 936 هزار واحد به اتمام رسیده و از این تعداد نیز یک میلیون و 830 هزار واحد افتتاح شده است.

یک میلیون و 800 هزار واحد تحویل متقاضیان شده و 274 هزار واحد نیمه تمام باقیمانده است.از این تعداد 111 هزار واحد به دلیل عدم نیازسنجی دقیق، انتخاب اشتباه مکان ساخت، دوری از مراکز خدماتی و هزینه های بالای تامین خدمات، فاقد متقاضی یا دارای متقاضی غیرموثر هستند. 37 هزار واحد نیز با پیشرفت فیزیکی زیر 30 درصدی بوده و راکد هستند.

در این بین 126 هزار واحد نیز به طور میانگین دارای پیشرفت فیزیکی حدود 74 درصد است. از این تعداد 36 هزار واحد مشکل حقوقی دارند و بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی بهره برداری از آنها منوط به حل مشکلات قانونی است.
انتهای خبر/پ
×