سیصد و بیستمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

سیصد و بیستمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

سیصد-و-بیستمین-شماره-نشریه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در این شماره می خوانید:

- نقش بانک مرکزی در بازار ارزی

- تعدیل نرخ ارز به نفع صادرات کشور

- همایشی برای «عدم»! توسعه مسکن

- غرفه سازی در نمایشگاههای تهران با استاندارد جهانی مطابقت دارد

- مسکن مهرهای خالی جایگزین مسکن اجتماعی نمی شود

- دسترسی به نمایشگاه از طریق مترو امکانپذیر می شود

- گپ و گفت با بانوان کاندید در انتخابات مشاوران املاک

- خانه اولی ها کجای تهران خانه بخرند

- قانون عامل بازدارنده تولیدو صادرات
انتهای خبر/پ
×