600 هزار میلیارد تومان پروژه های نیمه تمام در کشور

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر تکلیف حجم زیادی از پروژه های عمرانی کشور که در حدود 600 هزار میلیارد برآورد شده هنوز مشخص نیست.

600-هزار-میلیارد-تومان-پروژه-های-نیمه-تمام-در-کشور
  به گزارش پیام ساختمان، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به بررسی پروژه های نیمه تمام عمرانی در این کمیسیون، اظهار داشت: در حال حاضر تکلیف حجم زیادی از پروژه های عمرانی کشور که در حدود 600 هزار میلیارد برآورد شده هنوز مشخص نیست.
 وی با تاکید بر اینکه متاسفانه بسیاری از پروژه ها به شکل نیمه کاره رها شده اند که این موضوع یکی از عوامل بالا رفتن قیمت نهایی اتمام پروژه هاست، ادامه داد: امروز با پروژه هایی روبرو هستیم که مکان یابی آنها از ابتدا به درستی انجام نشده و یا از نظر اجرایی دارای اولویت نبوده و یا آن دسته از پروژه هایی که دارای اولویت نیز هستند بعضاً با کمبود اعتبارات برای اتمام مواجهند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بنابراین هدف اول ما این است که ابتدا آمار دقیقی از پروژه های نیمه کاره به دست آوریم تا پس از اولویت بندی آنها زمینه را برای واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی فراهم کنیم. متاسفانه علیرغم اینکه مجلس وظایفی را بر عهده دولت گذاشته، دولت به این وظایف آن چنان که باید توجهی نکرده است. کاری که ما در مجلس باید انجام دهیم این است که طی جلساتی با دستگاه های اجرایی علت عدم اجرای تعهدات شان را جویا شویم.
 رضایی ادامه داد: البته برخی مدیران اجرایی به ما می گویند که در بحث واگذاری ها از دستگاه های نظارتی هراس دارند و یا در برخی موارد مشکلات قانونی سر راه آنها وجود دارد که کمیسیون عمران در تلاش است تا مشکلات قانونی واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی را مرتفع کند تا کمی از حجم پروژه های نیمه کاره در کشور کاسته شود.
وی با بیان اینکه بودجه ای که هم اکنون برای اتمام پروژه های نیمه کاره اختصاص یافته 20 تا 25 هزار میلیارد در سال است، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود اینکه 6 ماه از سال گذشته، کمتر از 5 درصد اعتبار ریالی در نظر گرفته شده برای پایان این پروژه ها محقق شده و با این روال در آینده نزدیک قطعاً در بحث پروژه های نیمه کاره به بن بست خواهیم رسید، مگر اینکه هر چه سریع تر زمینه واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی را فراهم کنیم.
انتهای خبر/پ
×