دولت باید به سازندگان مسکن وام دهد نه به خریداران

یک کارشناس بازار مسکن بر این باور است که اگر دولت به دنبال ایجاد رونق در بازار مسکن است باید به جای پرداخت وام به خریداران، به سازندگان وام ساخت بدهد.

دولت-باید-به-سازندگان-مسکن-وام-دهد-نه-به-خریداران
  حاتمی یزد در گفتگو با پیام ساختمان گفت: وقتی برای ساخت مسکن وام داده شود، میزان عرضه ساختمان افزایش می یابد و این موجب کاهش قیمت خانه در کشور می شود. درحالی که وام برای خرید خانه تنها موجب بالا رفتن قیمت ها می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که وجود خانه های خالی در تهران و شهرهای بزرگ موجب شده تا مسئولان دلیل کافی برای جلوگیری از ساخت وساز جدید داشته باشند، اظهار داشت: در مورد اینکه خانه خالی وجود داشته باشد تردید جدی وجود دارد چراکه به نظر می رسد مسئولین مربوطه بر اساس حدس و گمان تخمین می زنند که این تعداد خانه خالی وجود دارد و درواقع وزارت راه و شهرسازی و دارایی هیچ کدام آمار درستی در این زمینه ندارند.
این کارشناس ادامه داد: بر اساس محاسبات اگر عمر متوسط خانه های ایران 20 تا 30 سال در نظر گرفته شود، امروز باید تمام خانه هایی که 30 سال پیش ساخته شدند، خراب و دوباره ساخته شوند.
به گفته حاتمی یزد اگر فرض کنیم که تعداد خانوارهایی که در کشور صاحب خانه هستند 20 میلیون خانواده باشد تقریبا هرسال 700 الی 800 هزار خانه باید جهت نوسازی دوباره ساخته شود به علاوه اینکه هرسال خانه های جدیدی که باید برای جمعیت جدید که در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده هستند، تولید شود.
ادامه این گفتگو را می توانید در شماره سیصد و نوزده نشریه پیام ساختمان مطالعه کنید.
انتهای خبر/پ
×