دوربین های نظارتی منع قانونی ندارند

سیستم های نظارتی با هزینه کم، کمک زیادی به تامین امنیت جامعه خواهد کرد به این شرط که بعد از نصب نظارت لازم بر آنها اعمال شود. تنظیم این دوربین ها و مراقبت از آنها بسیار مهم است. اگر جهت دوربین تغییر کرده باشد کارآیی لازم را نخواهد داشت.

ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرنگار پیام ساختمان گفت: استفاده از دوربین های مداربسته و در بالابردن ظریب امنیتی شهرها، ساختمان ها و خانواده ها موثر است. بساری از جرائم جامعه توسط همین دوربین ها شناسائی می شوند. همیشه افرادی هستند که از امنیت و آرامش مردم سو استفاده می کنند که لازم است عوامل بازدارنده ای موجود باشد تا افراد خاطی به واسطه آنها در رفتار نابهنجار خود تجدیدنظر کنند. وی تاکید کرد: در حال حاضر استفاده از سیستم های حفاظتی و نظارتی از قانون مدونی تبعیت نمی کند و هر سازمانی قوانین خاص خودش را دارد. بنابراین انتظار می رود مجلس با تدوین قانون و چارچوب مشخص این موارد را ساماندهی کند زیرا ما در ابتدای راه هستیم بنابراین باید سیستم های نظارتی به شیوه درست معرفی شده و چارچوب های حقوقی استفاده از این تجهیزات مشخص شود. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: استفاده از دوربین های نظارتی منع قانونی ندارد. هر فردی می تواند این دوربین ها را در اطراف خانه خود نصب کند، به این شرط که باعث اخلال در زندگی سایر افراد نشود. البته چارچوب های آزادی افراد و کنترل و نظارت آنها در قانون اساسی مشخص شده است و اگر کسی نسبت به چگونگی استفاده از این دوربین ها شکایت داشته باشد می تواند از طریق مراجع قانونی پیگیری کند. به گفته آقامحمدی، نصب درست سیستم های نظارتی در کنار مراقب و استفاده درست از انها باعث می شود کارها را به صورت مستند پیگیری شده و بی جهت به کسی تهمت وارد نکنیم. برای تصمیم گیرندگان هم یک اطمینان خاطر ایجاد می کند. به طور کلی باید از این تجهیزات درست استفاده شود و در راستای احقاق حقوق شهروندی به کار رود.
انتهای خبر/پ
×