تلاش برای اتصال 2 میلیون خانه خالی به افراد فاقد مسکن

در روزهای اخیر مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی راه اندازی شد که هدف آن رشد فناوریهای نوین در حوزه مسکن و ساختمان است و در گام اول اتصال 2 میلیون خانه خالی با افراد فاقد مسکن را در دستور کار قرار داده است.

تلاش-برای-اتصال-2-میلیون-خانه-خالی-به-افراد-فاقد-مسکن
  به گزارش پیام ساختمان، وزارت راه و شهرسازی استفاده از ابزارها و فناوریهای نوین را در دستور کار خود قرار داده است. بعد از آنکه این وزارتخانه سود تسهیلات مسکن یکم بانک مسکن را به 9.5 درصد کاهش داد، در روزهای اخیر مرکز توسعه فناوریهای نوین بانک مسکن را راه اندازی کرد که به گفته مدیرعامل آن قرار است به عنوان بازوی اجرایی بانک و دولت عمل کرده و مشکلات مطرح شده را از این طریق راحت تر برطرف کند.
 همچنین عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در مراسم افتتاح اظهار کرد: کاری که مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن انجام می دهد این است که برای مسایل ملی که ما داریم چه در حوزه مسکن و شهرسازی مانند بازآفرینی شهری، بافت های فرسوده و بافت های حاشیه ای و همچنین در حوزه فناوری های نوینی که در تمامی حوزه های حمل و نقلی اعم از جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی، حمل و نقل ترکیبی، حمل و نقل ملی و حمل و نقل بین المللی مسائل را مطرح و تبدیل به ایده می کند و ایده ها را نیز به صورت محصول و راه حل ارایه می کند.
محمدهاشم بت شکن ـ مدیرعامل بانک مسکن ـ نیز اقدامات بانک مسکن در اجرایی کردن این ایده را اینگونه توضیح داد: ما در فاز اول خدمات خود را از حوزه های مسکن و ساختمان شروع و در فاز بعد به حوزه های حمل و نقل و سایر بخش های ذیربط وزارت راه و شهرسازی توسعه خواهیم داد. تمایز رقابتی این مرکز، اطمینان از وجود بازار مصرف برای ایده های تجاری سازی شده از یک طرف و جذب سرمایه از طرف دیگر است. به طوریکه خریدار ایده های حوزه ساختمان، شرکت سرمایه گذاری مسکن خواهد بود. خریدار طرح های تجاری شده حوزه فناوری اطلاعات، بانک مسکن خواهد بود. موسس و متعهد برنامه های پذیره نویسی صندوق های جسورانه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن است و در نهایت خریدار سهام شرکتهای نوپا، گروه مالی بانک مسکن است.
 بت شکن ادامه داد: بانک مسکن نیز با پشتیبانی از حلقه های سه گانه خود اکوسیستم کارآفرینی به مشتریان ارزشمند اعتباری وفادار دست می یابد که خود خلق نموده است. امیدوارم این مرکز بتواند با بهره گیری از رهنمودهای توسعه ای وزارت راه و شهرسازی و ظرفیت های مالی و قانونی معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی دستگاه ها و مراکز آموزش عالی و ظرفیت های گسترده بازار سرمایه جهت تجهیز منابع مردمی بتواند سهمی کوچک بر فائق آمدن دولت برابر چالش بیکاری جوانان با اشتغال آنها و جوانان تحصیلکرده داشته باشد.
احسان پشت مشهدی - رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی - نیز در مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن در تشریح اهداف و وظایف این مرکز گفت: کار اصلی این مراکز توسعه، پرورش مسائل و مشکلات موجود تا سرحد ایده و از آنجا تبدیل به محصول است که در نهایت به بازار عرضه شده و به مشتریان اصلی حوزه های مرتبط ارائه می شود.
 پشت مشهدی در این باره اضافه کرد: با توجه به اینکه برای تولید هر محصول به خدمات تخصصی و عمومی نیاز است این مراکز در جهت تأمین خدمات عمومی به گونه ای تخصصی عمل کرده و آن را برای صاحبان ایده فراهم می کنند.
وی در ادامه ارائه خدمات عمومی به صاحبات ایده را یکی از وظایف اصلی مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن اعلام کرد و افزود: مرکز توسعه بانک مسکن این خدمات را به صاحبان ایده ارائه می دهد تا آن ها ایده خود را تا سرحد محصول برسانند و در نهایت ضمن تقسیم توافقی سود به دست آمده، صاحب شرکتی متخصص درامور مربوط به مسائل مطالعه شده شوند.
 رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر لزوم پشتیبانی بانک ها از عملکرد مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن در بیان ضرورت های ایجاد این مرکز نیز خاطرنشان کرد: در حقیقت این مرکز می تواند به عنوان بازوی اجرایی بانک و دولت عمل کرده و مشکلات مرطرح شده را از این طریق راحت تر برطرف کنند.
انتهای خبر/پ
×